Z Redux Promise Middleware, piszemy taką akcję:

export const withdraw=(id)=>{
  return{
    type: WITHDRAW,
    payload: (new PaypalContract()).withdraw(id),
    id
  }
}

Niestety, oprogramowanie pośrednie Redux-Promise-Middle nie przekazuje "ID" w żadnej z "wycofania_pustu", "wycofać_fulowany" lub "wycofać_reject". Przechodzi tylko obietnicę w ładunku do reduktora działania.

W prawdziwym otoczeniu mamy wiele przedmiotów do aktualizacji, każdy element z identyfikatorem do identyfikacji, więc jak mogę wiedzieć, który przedmiot został zaktualizowany? Musimy użyć "ID", aby zaktualizować określony przedmiot, ale w jaki sposób oprogramowanie pośrednie Redux?

0
Chan Austin 27 październik 2020, 15:12

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Oprogramowanie pośrednie Redux Obietnica podaje się z "Flux Standard Action" (FSA) Spec.

Możesz użyć właściwości meta, aby dołączyć dodatkowe dane w akcji:

export const withdraw = (id) => {
  return {
    type: WITHDRAW,
    payload: (new PaypalContract()).withdraw(id),
    meta: { id } 
  }
}
1
Patrick 27 październik 2020, 12:46