Oto kontekst:

scope 'foo' do
  get '', to: 'foo#index'
  get 'bar', to: 'foo#bar'
  get 'baz', to: 'foo#baz'
end

Czy trasa get '' ma sens, czy istnieje konwencja tego rodzaju trasy? I jest konieczne, aby mieć prefiks ({x1}}) np. get '/' lub scope '/foo'?

0
Jonathan 16 październik 2020, 17:30

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Generalnie routing bazy zostanie pokazany jako

scope :foo do
  get '/', to: 'controller#action'
end

Ale metoda root szanuje również obecny zakres, dzięki czemu można go użyć w następujący sposób

scope :foo do
  root to: 'controller#action'
end

Oba opcje spowodują identyczne trasy.

1
engineersmnky 17 październik 2020, 15:14