Robię projekt uniwersytecki, który ma przeczytać tabelę z STDIN , zastosuj pewne zmiany w nim i drukuj do Stdout . Oto jak powinien być uruchomiony program:

./main [delimiter] [function] <file1.txt >file2.txt

[delimiter] jest postacią, która podzieli komórki w wynikowej tabeli, określonej w organizmie;

[function] to funkcja, która zostanie wykonana, aby modyfikować wiersze lub kolumny, zdefiniowane w organizmie.

Więc moje pytanie brzmi, jak mogę przeczytać [delimiter] i [function] z terminalu, dzięki czemu mogę ich odpowiednio ich używać w treści programu?

0
harvey 12 październik 2020, 21:30

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Program C Ogólnie ma funkcję main za pomocą podpisu:

int main (int argc, char *argv[])

Gdzie argc jest liczbą całkowitą, która mówi, ile rzeczy znajduje się w tablicy, argv i argv jest szereg argumentów rozpoczynających się od nazwy programu (w indeksie 0) i W tym wszystkie opcje i parametry, które określasz, gdy wywołasz program. Ponieważ angażowanie argumentów jest czymś, co musi zrobić wiele programów, istnieją różne biblioteki, które upraszczają zadanie. Można znaleźć wiele z nich wymienionych w pytaniu Parsing argumenty wiersza poleceń w C?.

Parasowanie argumentów sam naprawdę nie jest trudne, zwłaszcza jeśli twój program oczekuje argumentów w określonej sekwencji. Po prostu pętla nad wpisami w argv i przeczytaj struny.

0
Caleb 12 październik 2020, 18:39