Jestem początkującym w przekaźniku i amp; Reagować. Jeśli piszę ten dokładny queryrenderer w wielu komponentach, czy połączenie sieci wielokrotnie? A może zadzwonić tylko raz? Sprawdzam w zakładce Network (Chrome Debugger) i widziałem tylko 1 1. Jeśli uruchomi wiele połączeń sieciowych, jaki jest najlepszy sposób na konsolidację? https://relay.dev/docs/en/query-remender

  <QueryRenderer
   environment={environment}
   query={graphql`
    query ExampleQuery($pageID: ID!) {
     page(id: $pageID) {
      name
     }
    }
   `}
   variables={{
    pageID: '110798995619330',
   }}
   render={renderQuery}
  />

0
Khant Thu Linn 23 październik 2020, 12:06

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Za przekaźnik {X0}} wyniki query będą buforowane.

Dlatego na same zapytanie variables nie wystąpi żadne dodatkowe połączenia sieciowe.

Ponadto należy używać Haczyki przekaźnikowe (jak używane w FB), które zapewniają obsługę W trybie równoczesnym (głównym powodem, dla którego faktycznie używa przekaźnika).

Należy pamiętać, że to pytanie jest objawem Przedwczesna optymalizacja

1
Dennis Vash 23 październik 2020, 09:22