Mam 2 konteksty w moim app.js Plik:

function App() {
 return (
   <AuthContext>
    <ChildContext>
     <Template />
    </ChildContext>
   </AuthContext>
 );
}

Gdy użytkownik się wylogi, chcę uzyskać dostęp do wartości wewnątrz ChildContext, ale logout Funkcja jest wewnątrz AuthContext:

// inside AuthContext:
const myContext = useContext(ChildContext);
const logout = () => {
 // doing some stuff..
 //
 // here is the problem:
 console.log(myContext.some_value);
}

Błąd to:

cannot read property 'some_value' of undefined

To dlatego, że ChildContext jest zadeklarowany po AuthContext. Więc jak mogę dostać się do some_value wewnątrz AuthContext?

0
pedram afra 20 październik 2020, 12:54

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

React the Dane spływają, więc Twoje opcje to:

 1. ChildContext Aby być rodzicem AuthContext.
 2. Przenieś logout Funkcja własnego kontekstu
function App() {
 const logout = () => {
  /*...*/
 };
 return (
  <LogoutContext value={logout}>
   <AuthContext>
    <ChildContext>
     <Template />
    </ChildContext>
   </AuthContext>
  </LogoutContext>
 );
}
1
Dennis Vash 20 październik 2020, 10:01