Używam Lavel 6 i chcę wdrożyć serwer WebSocket WebSocket Server przy użyciu Supervisor na platformie Engine Vones Cloud Standard App.

Używam tego pakietu: BeyondCode / Lavel-Pebsockets

Skonfigurowałem wszystko i wszystko działa dobrze na lokalnej maszynie! Jaka jest dokładna procedura, aby podążać za wdrożeniem na GCP?

0
Ruchit Parikh 11 październik 2020, 22:39

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

W tym momencie, Twoje strony internetowe nie są obsługiwane przez standard silnika aplikacji. Dokonana jest praca z chmurą Uruchom wsparcie dla tworzenia baz danych, więc sytuacja ta może się zmienić w przyszłości do standardu silnika aplikacji.

Urządzenia w chmurze Uruchom i GRPC dwukierunkowe wsparcie strumieniowe

Aby używać Twoich Tworzy dziś, użyj Elastycznego silnika aplikacji lub przełączaj się na inną usługę, taką jak Compute Silnik.

Tworzenie trwałych połączeń z tworzysz stronami

Pomoc internetowa Compute Compute Silnik

3
John Hanley 12 październik 2020, 00:12