Mam problem z wyświetlaniem elementów w widoku listy. Próbowałem dodać tryb = twoway, oneway lub domyślnie.

Sprawdziłem wiązanie

 <ListView x:Name="list" 
            HasUnevenRows="True" 
            IsPullToRefreshEnabled="True"
            HorizontalOptions="CenterAndExpand" 
            VerticalOptions="FillAndExpand"
            VerticalScrollBarVisibility="Never"
            
            CachingStrategy="RecycleElement"
            ItemsSource="{Binding DateFormatList}"
            SeparatorVisibility="Default" >
            <ListView.ItemTemplate>
              <DataTemplate>
                <ViewCell>
                  <Label Text="{Binding DateType}" TextColor="black" HorizontalOptions="Start" FontSize="14" HorizontalTextAlignment="Center" ></Label>
                </ViewCell>
              </DataTemplate>
            </ListView.ItemTemplate>
          </ListView>                              
  

Powrót mojej strony

public DateSettings()
    {
      InitializeComponent();
      BindingContext = new CustomSettingsViewModel();
    }

Mój CTOR w modelu widoku

 public List<DateFormat> DateFormatList { get; private set; }
public CustomSettingsViewModel()
{
   
      DateFormatList = new List<DateFormat>();
      DateFormatList.Add(new DateFormat
      {
        DateType = "yy/dd/mm",
       
      });
}

Model

 public class DateFormat
  {
    public string DateType;
  }
0
Rnta kokoi 18 październik 2020, 15:34

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Możesz wiązać się tylko z właściwościami publicznymi

public class DateFormat
{
  public string DateType { get; set; }
}
0
Jason 18 październik 2020, 12:41