Microsoft niedawno ogłosił GA dla "Most do KuberNetes", który umożliwia hybrydowy rozwój na klastrze Kubernetes. Czy wspiera także klastra KuberNetesa (bez połączenia z Internetem)?

0
Assaf Sheep 20 październik 2020, 19:45

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Jak możesz przeczytać Oto :

Most do Kubernetes rozszerza obsługę dowolnych kubernetów. Czy Łączysz się do twojego klastra rozwoju działającego w chmurze lub Do lokalnych klastra kubernetów most do kubernetów jest dostępny dla swoich scenariuszy debugowania końcowego.

Wsparcie dla mostu do Kubernetów na dowolnym klastrze Kubernetes jest początkowo dostępny w doświadczeniu Kode VS i wkrótce po w Visual Studio.

Więc tak, możesz go używać także z lokalnymi otoczeniem kubernet.

Więcej na temat jego Wykorzystanie i Konfiguracja Możesz przeczytać oficjalne dokumenty Microsoft.

Możesz także spojrzeć na Użyj Most do KuberNetes z Visual Studio Code .

0
mario 21 październik 2020, 14:24