Wersje:

Django          2.2.10
django-hosts       4.0

Zainstalowałem Django_hosts z powodzeniem jako na tę dokumentację .

Mogę pomyślnie uzyskać dostęp do stron takich jak https://blog.mysite.com

Jednak adresy URL na stronie są nie rozwiązane prawidłowo. Podążałem za przykładem pokazanym w Django_hosts Oficjalna dokumentacja.

Tak wygląda moja konfiguracja:

Mysite / urls.py.

# imports etc. truncated for brevity 
# ...

urlpatterns = [
  path('', include(('home.urls', 'home'), namespace='home')),  
  path('blog/', include('blog.urls', namespace="blog")),
  # ...
]

Strona główna / URLS.PY.

from django.urls import path
from django.conf.urls import include, url 

from .views import HomePageView, AboutView, TermsView, PrivacyView, \
          sample, register, signin

app_name = 'home'

urlpatterns = [
  path('', HomePageView.as_view(), name='index'),
  path('about', AboutView.as_view(), name='about'),
  path('terms', TermsView.as_view(), name='terms'),
  path('privacy', PrivacyView.as_view(), name='privacy'),

  path('sample', sample),  
  path('register', register, name='register'),
  path('signin', signin, name='signin'),
]

Blog / szablony / index.html

          <div class="container">
116           <!-- Logo -->
117           <a class="logo" href="{% host_url 'home' host 'www' %}" style="text-decoration: none; font-size: 250%;">
118             <img src="/static/assets/img/logo.png">
119             My Site
120           </a>          
121           <!-- End Logo -->

[[Edytuj]]

Rzeczywiste demo jest Przesłano do GitHub

0
Homunculus Reticulli 22 październik 2020, 15:52

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Poniżej tego, jak udało mi się rozwiązać problem

. mysite

 .. blog # Blog app
   .. __init__.py
   .. urls.py

 .. home # Home app
   .. __init__.py
   .. urls.py


 .. mysite

   .. urls
    .. __init__.py
    .. blog.py
    .. home.py

   .. settings.py

   .. hosts.py

W mysite/settings.py

[..]

ALLOWED_HOSTS = [
       'mysite.com',
     'blog.mysite.com',
]

[..]


MIDDLEWARE = [
  'django_hosts.middleware.HostsRequestMiddleware', # django hosts

  [..]

  'django_hosts.middleware.HostsResponseMiddleware', # django hosts
]

ROOT_URLCONF = 'mysite.urls.home'

# django-hosts
# https://django-hosts.readthedocs.io/en/latest/#settings

ROOT_HOSTCONF = 'mysite.hosts'

DEFAULT_HOST = 'www' # HERE see hosts.py

PARENT_HOST = 'mysite.com'

# HOST_SCHEME = 'http'

# HOST_PORT = 8000

# HOST_SITE_TIMEOUT = 3600

[..]

W mysite/hosts.py

from django.conf import settings

from django_hosts import patterns, host


host_patterns = patterns('',

  # mysite.com
  host(r'^$', 'settings.ROOT_URLCONF', name='www'), # see 'settings.py'

  # blog.mysite.com
  host(r'blog', 'mysite.urls.blog', name='blog'),
)

W mysite/urls/home.py

from django.conf import settings
from django.contrib import admin
from django.urls import path, include


urlpatterns = [
  path('',    include('home.urls', namespace='home')),

  path('admin/', admin.site.urls), # Admin Area
]

[..]

W mysite/urls/blog.py

from django.urls import path, include


urlpatterns = [
  path('', include('apps.blog.urls', namespace='blog')),

]

[..]

W blog/templates/index.html

<div class="container">
  <!-- Logo -->
  
   <!-- HERE you don't need to specify host 'www' since it defaults to 'www' see settings.py -->
  <a class="logo" href="{% url 'home:index' %}" style="text-decoration: none; font-size: 250%;">
    <img src="/static/assets/img/logo.png">
    My Site
  </a>
  <!-- End Logo -->

2
cizario 22 październik 2020, 17:14