Próbuję zaktualizować PytagCloud do Pythona 3, a obecne wersje bibliotek, takich jak Pygame.

Mam pewne testy, mogę importować Pygame, ale otrzymuję błędy na "Importuj Pygame.font":

ModuleNotFoundError: No module named 'pygame.font'

Ta strona mówi, że Pygame.freepe jest zastąpieniem do Pygame.font, ale Dostaję:

ModuleNotFoundError: No module named 'pygame._freetype'

Kiedy próbuję importować Pygame.freepe lub Pygame.ftCont.

Mam zainstalowany i pracujący w tym samym VENV i działa w oborniku. Próbka PY Freetyype, więc działa feetype.

MacOS 10.12.6, Python 3.9

0
ThoughtfulHacking 23 październik 2020, 08:01

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Wypróbuj go na Pythonie 3.8.x Wiele bibliotek nie ma jeszcze odpowiednich kołach.

1
Kamil 23 październik 2020, 05:04