Problem: Procedura połączenia z wieloma parametrami.

@Procedure(procedureName = "procedureName" , outputParameterName = "parma1", outputParameterName = "param2")
Map<String, String> methodName();

Poniżej znajduje się błąd podczas wywołania metody z klasy serwisowej.

Caused by: java.lang.IllegalArgumentException: Type cannot be null
    at org.hibernate.query.procedure.internal.ProcedureParameterImpl.setHibernateType(ProcedureParameterImpl.java:130)
    at org.hibernate.query.procedure.internal.ProcedureParameterImpl.<init>(ProcedureParameterImpl.java:88)
    at org.hibernate.procedure.internal.ProcedureCallImpl.registerParameter(ProcedureCallImpl.java:290)
    at org.hibernate.procedure.internal.ProcedureCallImpl.registerStoredProcedureParameter(ProcedureCallImpl.java:579)
    at org.hibernate.procedure.internal.ProcedureCallImpl.registerStoredProcedureParameter(ProcedureCallImpl.java:70)
    at org.springframework.data.jpa.repository.query.StoredProcedureJpaQuery.lambda$newAdhocStoredProcedureQuery$1(StoredProcedureJpaQuery.java:228)
    at java.base/java.util.stream.Streams$RangeIntSpliterator.forEachRemaining(Streams.java:104)
    at java.base/java.util.stream.IntPipeline$Head.forEach(IntPipeline.java:593)
    at org.springframework.data.jpa.repository.query.StoredProcedureJpaQuery.newAdhocStoredProcedureQuery(StoredProcedureJpaQuery.java:219)
    at org.springframework.data.jpa.repository.query.StoredProcedureJpaQuery.createStoredProcedure(StoredProcedureJpaQuery.java:179)
    at org.springframework.data.jpa.repository.query.StoredProcedureJpaQuery.doCreateQuery(StoredProcedureJpaQuery.java:103)
    at org.springframework.data.jpa.repository.query.StoredProcedureJpaQuery.createQuery(StoredProcedureJpaQuery.java:93)
0
sube singh 27 październik 2020, 17:16

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Szczegóły podane poniżej link internetowy http://roufid.com/3-ways-to-O-Call-A-stored-proCedure-with-bernate-jpa-2-1/ Pracuj dla mnie.

Zarejestruj procedurę ręcznie podaną poniżej.

// Definicja procedury magazynowej dynamicznej.

StoredProcedureQuery addBookStoredProcedure = entityManager.createStoredProcedureQuery("addBook_sp");
addBookStoredProcedure.registerStoredProcedureParameter("sum", String.class, ParameterMode.OUT); /// call the stored procedure and get the result
query.execute();
Double sum = (Double) addBookStoredProcedure.getOutputParameterValue("sum");
0
sube singh 29 październik 2020, 08:49