Chcę wiedzieć, że jest jakieś rozwiązanie do 1) Użyj Pythona do uruchomienia Otwarte OPEN 2) Otwórz plik CSV 3) Auto Wypełnienie Importuj tekst 4), a następnie zapisz go w pliku XLS.

import subprocess
subprocess.Popen('C:\Program Files (x86)\OpenOffice 4\program\soffice.exe')

0
Gun hanwei 19 październik 2020, 08:33

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Nie jestem pewien, dlaczego chcesz otworzyć OpenOffice z Pythonem. Ale możesz użyć Pandas biblioteka Aby przeczytać CSV i konwertować go do pliku Excel.

import pandas as pd

read_file = pd.read_csv (r'Path where the CSV file is stored\File name.csv')
read_file.to_excel (r'Path to store the Excel file\File name.xlsx', index = None, header=True)
1
Misterlen 19 październik 2020, 07:31