W życiu mnie nie mogę dostać działek w Rmarkdown za pomocą Pythona. Wyświetlanie działek w moim edytorze Python, ale nie, gdy przełączam się na Rstudio, próbując zbudować raport PDF / HTML. Byłem przez cały internet, każdy ma odpowiedź, ale żaden nie ma rozwiązania mojego problemu. Oto komunikat o błędzie, który otrzymuję załączony błąd poniżej:

enter image description here

Poniżej przedstawiłem dane, aby pokazać, co próbuję osiągnąć. Gdy aplikacja uderzy w linię morską, wytwarza załączony komunikat o błędzie w RSTUDIO

knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE)
library(reticulate)

Importowanie wymaganych pakietów.

import pandas as pd
import numpy as np
from scipy.stats import uniform  # for training-and-test split
import statsmodels.api as sm  # statistical models (including regression)
import statsmodels.formula.api as smf  # R-like model specification
import matplotlib.pyplot as plt  # 2D plotting
import seaborn as sns
x = np.random.normal(0, 1, 20)
y = np.random.normal(0, 2, 20)
sns.scatterplot(x, y)
2
user3813620 19 październik 2020, 04:10

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Znalazłem odpowiedź Tutaj .

Potrzebowałem tylko, aby dodać te dwie linie w Retup Chunk poniżej library(reticulate)

matplotlib <- import("matplotlib")
matplotlib$use("Agg", force = TRUE)
0
user3813620 21 październik 2020, 14:58