Jestem nowy w skrypcie powłoki, gdy przechodzę przez niektóre istniejące skrypty. Rozumiem poniżej polecenia

db2 -x some command | read
  param
  param=${param## }; 
  param=${param%% };

Czy ktoś może przejść przez to, aby zrozumieć

-1
var a 29 październik 2020, 06:05

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Z strony Bash Man:

${parameter##word}
     Remove matching prefix pattern. The word is expanded to produce
     a pattern just as in pathname expansion. If the pattern matches
     the beginning of the value of parameter, then the result of the
     expansion is the expanded value of parameter with the shortest
     matching pattern (the ``#'' case) or the longest matching patâ
     tern (the ``##'' case) deleted. If parameter is @ or *, the
     pattern removal operation is applied to each positional parameâ
     ter in turn, and the expansion is the resultant list. If paramâ
     eter is an array variable subscripted with @ or *, the pattern
     removal operation is applied to each member of the array in
     turn, and the expansion is the resultant list.

 ${parameter%%word}
     Remove matching suffix pattern. The word is expanded to produce
     a pattern just as in pathname expansion. If the pattern matches
     a trailing portion of the expanded value of parameter, then the
     result of the expansion is the expanded value of parameter with
     the shortest matching pattern (the ``%'' case) or the longest
     matching pattern (the ``%%'' case) deleted. If parameter is @
     or *, the pattern removal operation is applied to each posiâ
     tional parameter in turn, and the expansion is the resultant
     list. If parameter is an array variable subscripted with @ or
     *, the pattern removal operation is applied to each member of
     the array in turn, and the expansion is the resultant list.

Tak więc podsumowując, z myślą o swoim przykładzie, param = $ {param ##}; usunie wiodącą przestrzeń z zmiennej Param i $ {Parameter %% Word} usunie splot

1
Raman Sailopal 29 październik 2020, 09:22