Czy Packetgen DPDK przez jego terminal, który zdolny do wysłania już istniejącego pliku PCAP przez port? Jeśli jest w stanie wysłać prighly, podaj podstawową strukturę poleceń, przez którą mogę wysłać plik na porcie.

0
Saif Ullah 26 październik 2020, 10:17

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Tak, DPDK PKTGEN może wysyłać zawartość pliku PCAP w określonym porcie. Zapoznaj się z dokumentacją PKTGEN dla opcji -s P:file: The PCAP packet file to stream. P is the port number.

Link: https://pktgen-dpdk.readthedoc.io/pl/latest/ Use_pktgen.html.

Korzystanie z opcji z kolei

  1. Flags:Port : P---p----------:0 P---p----------:1 w page main.
  2. Polecenie page pcap Otworzy stronę PCAP powiązane informacje.
  3. Aby selektywnie włączyć interfejs DPDK do wysyłania PCAP Użyj enable|disable pcap
0
Vipin Varghese 26 październik 2020, 09:18