Próbuję odzyskać dane ze tabeli za pomocą funkcji i zapisz je w tablicy. Ale kiedy próbowałem zwrócić jedną z dwóch tablic, nie dostałem żadnych danych. Nie rozumiem, gdzie idę źle.

CREATE OR REPLACE PROCEDURE GET_DATE()
    RETURNS VARCHAR NOT NULL
    LANGUAGE JAVASCRIPT
    AS
    $$
      var array1 = [];
      var array2 = [];
      array1,array2 = get_columns_data(); // want to get those two array values from the function for further use
      return array1; //This is not printing or returning anything

      function get_columns_data()
      {
        var arr1 = [];
        var arr2 = [];
        
        cmdl = {sqlText: `SELECT COUNT(*) AS TOTAL, COUNT(DISTINCT(ID)) AS UNIQUE FROM TABLE1;`} //query to get two column values
        stmt = snowflake.createStatement(cmdl);
        
        var a = stmt.execute();
        while(a.next())
        {
          var one = a.getColumnValue('TOTAL');
          arr1.push(one);
          var two = a.getColumnValue('UNIQUE');
          arr2.push(two);
        }
        return arr1,arr2; //returning two arrays; Don't know if this is the correct method to return two arryas
      }
    $$
1
R0bert 23 październik 2020, 05:16

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Ta linia nie będzie działać na JavaScript:

return arr1,arr2;

Zamiast tego możesz zwrócić tablicę tablic:

return [arr1,arr2];

Następnie możesz otrzymać tablicę tablic w jednym VaR:

arrays = get_columns_data();

Testowanie, jak zwracanie przecinka nie działa, a następnie naprawiając, zwracając tablicę:

enter image description here

2
Felipe Hoffa 23 październik 2020, 04:44