IIF (

[Parameters].[Year] = 'All'

, 1=1


, [Parameters].[Year] = STR(YEAR([Date]))

)

Tableau, jeśli parametry nie zwracają żadnego dopasowania niż zwrot 0

0
Nite Cat 24 październik 2020, 14:55

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Spróbuj, wróci 1, gdy znajdzie wartość, 0, gdy nie

INT([Parameters].[Year] = 'All' OR [Parameters].[Year] = STR(YEAR([Date])))
0
Andy TAR Sols 24 październik 2020, 13:21