Próbuję utworzyć sekcję wewnątrz strony produktu, w której użytkownik wybiera kolor koszuli (jak również rozmiar)

Dowiedziałem się, że otrzymuję oddzielne wartości opcji wariantów, powinienem pętli przez warianty i uzyskać Variant.Option1 dla pierwszej opcji i wariant.Option2 dla drugiej opcji.

Jednak wielokrotnie renderuje każdą opcję, ponieważ jest kombinacja (mała + czerwona, duża + czerwona, dlatego wytwarza na przykład czerwony dwukrotnie)

Jak mogę raz zrobić każdy kolor? Wyjątkowo?

Ponadto, jeśli ktoś mógłby mi dostać szablon, którego mógłbym użyć, co oznacza wiele wariantów, naprawdę doceniłbym to. Pomoc online ledwo dostępna do zakupów.

1
Cedric Hadjian 22 październik 2020, 02:54

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Użyj Uniq

{% assign options = '' %}
{% for variant in product.variants %}
    {% assign options = options | append: ',' | append: variant.option2 %}
{% endfor %}
{% assign options = options | remove_first: ',' | split: ',' | uniq %}

{% for option in options %}
{{ option }}<br/>
{% endfor %}
0
koosa 22 październik 2020, 05:16