Niedawno zastanawiałem się, czy istnieje sposób, aby połączyć wiele plików tekstowych do jednego pliku tekstowego, więc natknąłem się na PowerShell podczas wyszukiwania Google. I dowiedziałem się również, że może wykonać różne funkcje. Pytam więc, czy możliwe jest wdrożenie funkcji, których naprawdę potrzebuję.

enter image description here

enter image description here

enter image description here

Wziąłem zrzut ekranu, aby ułatwić zrozumienie intencji pytania. Po pobraniu nowego pliku wideo, zazwyczaj tworzę migawkę i skopiuję i wkleję sumę informacji o pliku wideo z przodu nazwy rozszerzenia, aby zorganizować i przechowywać. Tworzenie migawki nie jest trudnym zadaniem, ale chciałbym wiedzieć, jak to zrobić, jeśli możliwe jest zautomatyzowanie kolejnej pracy. W rezultacie możliwe jest działanie wsadu?

0
김범희 11 październik 2020, 18:33

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Poniżej przedstawiono, jak skonstruować nazwę pliku migawki dla każdego pliku {x0}} w bieżącym katalogu:

Get-ChildItem -Filter *.mp4 | ForEach-Object {
 $snapshotFileName = '{0} - {1:N2}GB ({2} bytes).jpg' -f $_.BaseName, 
                             ($_.Length / 1gb), 
                             $_.Length
 # Display for diagnostic purposes.
 Write-Verbose -Verbose $snapshotFileName 

 # Use Rename-Item to rename a preexisting snapshot file.
}

Zobacz też:

1
mklement0 11 październik 2020, 20:48