Próbuję przekonwertować ciąg do liczby liczby całkowitej wewnątrz mapy płynnych aplikacji logicznych. Moja płyn jest taka

{% assign var = "2" %}
{% assign number = var| Plus: 1 %}

{
"number":"{{number}}"
}

A wyjście (poniżej) oblicza się jako 21 (Concienation String), a nie 3 zgodnie z oczekiwaniami.

{
    "number": "21"
}

Wszelkie sugestie, jak zmienić ten ciąg do liczby całkowitej, więc mogę wykonać obliczenia matematyczne, byłyby doceniane.

Dzięki

1
Oneil 23 październik 2020, 13:53

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Według jakiegoś testu wydaje się {% assign number = var | Plus: 1 %} nie można konwertować ciąg do całkowitego, gdy uruchomimy go w płynie z aplikacją logiki (choć działa w płynie zewnętrznej aplikacji Logic, jak wiele stron internetowych i postów wymienionych w Internecie).

Ale możemy to zrobić za pomocą poniżej szablonu płynnego w aplikacji Logic:

{% assign var = "2" %}
{% assign var1 = var | Round %}
{% assign number = var1 | Plus: 1 %}

{
    "var1":{{var1}},
    "number":{{number}}
}

Działa dobrze w mojej aplikacji logiki, a poniżej jest zrzut ekranu wyniku: Wprowadź opis obrazu tutaj

1
Hury Shen 26 październik 2020, 07:48