{
"_id" : ObjectId("5f92b9efb7895affcd55ab8c"),
"active" : true,
"assetData" : {
  "asset1" : {
    "average" : 4,
    "count" : 2,
    "dataPerHour" : {
      "0" : {
        "average" : 0,
        "count" : 0,
        "max" : 0,
        "min" : 0,
        "values" : [ 
          {
            "time" : "2020-10-23T11:08:38.928Z",
            "value" : 0
          }
        ]
      },
      "1" : {
        "average" : 0,
        "count" : 0,
        "max" : 0,
        "min" : 0,
        "values" : [ 
          {
            "time" : "2020-10-23T11:08:38.928Z",
            "value" : 0
          }
        ]
      },
      "2" : {
        "average" : 0,
        "count" : 0,
        "max" : 0,
        "min" : 0,
        "values" : [ 
          {
            "time" : "2020-10-23T11:08:38.928Z",
            "value" : 0
          }
        ]
      }
    },
    "max" : 0,
    "min" : 0
  },
  "asset2" : {
    "average" : 0,
    "count" : 0,
    "dataPerHour" : {
      "0" : {
        "average" : 0,
        "count" : 0,
        "max" : 0,
        "min" : 0,
        "values" : [ 
          {
            "time" : "2020-10-23T11:08:38.928Z",
            "value" : 0
          }
        ]
      },
      "1" : {
        "average" : 0,
        "count" : 0,
        "max" : 0,
        "min" : 0,
        "values" : [ 
          {
            "time" : "2020-10-23T11:08:38.928Z",
            "value" : 0
          }
        ]
      },
      "2" : {
        "average" : 0,
        "count" : 0,
        "max" : 0,
        "min" : 0,
        "values" : [ 
          {
            "time" : "2020-10-23T11:08:38.928Z",
            "value" : 0
          }
        ]
      }
    },
    "max" : 0,
    "min" : 0
  },
  "asset3" : {
    "average" : 0,
    "count" : 0,
    "dataPerHour" : {
      "0" : {
        "average" : 0,
        "count" : 0,
        "max" : 0,
        "min" : 0,
        "values" : [ 
          {
            "time" : "2020-10-23T11:08:38.928Z",
            "value" : 0
          }
        ]
      },
      "1" : {
        "average" : 0,
        "count" : 0,
        "max" : 0,
        "min" : 0,
        "values" : [ 
          {
            "time" : "2020-10-23T11:08:38.928Z",
            "value" : 0
          }
        ]
      },
      "2" : {
        "average" : 0,
        "count" : 0,
        "max" : 0,
        "min" : 0,
        "values" : [ 
          {
            "time" : "2020-10-23T11:08:38.928Z",
            "value" : 0
          }
        ]
      }
    },
    "max" : 0,
    "min" : 0
  }
},
"average" : 4,
"count" : 2,
"date" : "2020-10-23T11:08:38.928Z",
"id" : "string",
"max" : 0,
"min" : 0,
"parameterId" : "string",
"parameterName" : "string",
"parameterValue" : 0,
"serviceId" : "string"

} ** Zakładamy, że mamy wiele danych w tym formacie

I musimy znaleźć średnią ze wszystkich średnich obecnych średnich aktywów.

Musimy znaleźć średnie średnie zgodnie z formułami (po filtrowaniu ... jak potrzebuję średniej tylko aktywów1):

(Średnia1count1) + (Avarge2count2) + (średnia3 * Count3) / (Count1 + Count2 + Count3) **

1
PRAMOD KUMAR 27 październik 2020, 20:57

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Możesz użyć następującego zapytania:

db.collection.aggregate([
 {
  "$group": {
   "_id": null,
   "data": {
    "$push": "$assetData.asset1"
   }
  }
 },
 {
  "$project": {
   "average": {
    "$divide": [
     {
      "$reduce": {
       "input": "$data",
       "initialValue": 0,
       "in": {
        "$add": [
         "$$value",
         {
          "$multiply": [
           "$$this.count",
           "$$this.average"
          ]
         }
        ]
       }
      }
     },
     {
      $reduce: {
       input: "$data",
       initialValue: 0,
       in: {
        "$add": [
         "$$value",
         "$$this.count"
        ]
       }
      }
     }
    ]
   }
  }
 }
])

Plac zabaw MongoDB

0
Tiya Jose 28 październik 2020, 09:13