Czy możemy wdrożyć dwukierunkową strumieniową strumieniową z odpoczynkiem + http2, ponieważ mogliśmy zrobić w GRPC? Bardzo się gęstko i nie można znaleźć żadnych przydatnych informacji!

1
KitKarson 12 październik 2020, 05:26

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Podczas korzystania z odpoczynku jest zazwyczaj używany wzór żądanie . W http / 2, każdy żądanie to nowy "strumień" - prawdopodobnie strumień "kawałków". Zarówno żądanie, jak i odpowiedź można wysłać "Chunked" - w HTTP / 2 i HTTP / 3 oznacza to, że zarówno żądanie, jak i odpowiedź jest strumieniem danych (tylko HTTP / 1.1 użyj "kłuzy" termin).

Aby użyć dwukierunkowego strumienia między klientem a serwerem, zarówno żądaniem, jak i odpowiedź jest wysyłana jako "kawałki" (lub ramki danych) bez zamykania żądania i odpowiedzi. Istnieje jednak komplikacja czynników wokół prób ponownych i idempotencji, które sprawia, że warto korzystać z bibliotek dla tego rodzaju komunikacji.

0
Jonas 13 październik 2020, 19:52