Mam aplikację Java z następującą zależnością:

<dependency>
  <groupId>com.microsoft.azure</groupId>
  <artifactId>azure</artifactId>
  <version>1.33.0</version>
</dependency>

Muszę spożywać wydarzenia z koncentratora zdarzenia. Nie mogę się dowiedzieć, jak to zrobić.

Azure azure = Azure.configure().withLogLevel(...).authenticate(credentials).withSubscription(subscriptionId);
EventHub eventHub = azure.eventHubs().getByName("?", "?", "?");

//Now what?
1
Saita 21 październik 2020, 18:13

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Czy spojrzysz na docs? . Musisz utworzyć klienta

EventHubConsumerAsyncClient consumer = new EventHubClientBuilder()
  .connectionString("<< CONNECTION STRING FOR SPECIFIC EVENT HUB INSTANCE >>")
  .consumerGroup(EventHubClientBuilder.DEFAULT_CONSUMER_GROUP_NAME)
  .buildAsyncConsumerClient();

// Receive newly added events from partition with id "0". EventPosition specifies the position
// within the Event Hub partition to begin consuming events.
consumer.receiveFromPartition("0", EventPosition.latest()).subscribe(event -> {
  // Process each event as it arrives.
});

I użyj metody GetData ();

EventData event = partitionEvent.getData();
0
Sajeetharan 21 październik 2020, 16:02