Czy można uruchomić skrypt, gdy zamykam skorupę moją (ZSH) (i / lub emulator terminala)?

Często otwieram terminal, z określoną konfiguracją. Przed zamknięciem, chciałbym zostać zapytany, aby uniknąć zamknięcia go przypadkowo (co dzieje się często).

Skrypt do sprawdzenia / zapytania jest prosty, ale zastanawiałem się, jak go zaczepić.

0
Marcus 20 październik 2020, 12:21

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Jeśli powłoka jest powłoką logowania, plik {x0}} zostanie wykonany, dzięki czemu możesz umieścić tam swoje polecenia.

W przypadku innych przypadków można skonfigurować polecenie trap do połowu normalnego exit powłoki lub sygnału, który może zabić powłokę. Oprócz zwykłego polecenia {x2}}, Zsh umożliwia zdefiniowanie funkcji pułapki (patrz sekcja Pułapki Pułapki w ZShmisc Man-Page). Na przykład, jeśli zdefiniowałeś funkcję o nazwie TRAPEXIT, jest wykonywany, gdy opuszcza powłoki.

Nie wiem, jak twój program terminalowy traktuje procesy spawnami, więc jeśli po prostu zamkniesz terminal, nie mogę powiedzieć, czy jest on wystarczająco uprzejmy, aby najpierw wysłać sygnał tappable, przed zabiciem tego trudny sposób.

1
user1934428 20 październik 2020, 12:14