To jest obraz aktywności edycji_Note. Tutaj tekst treści nie jest wyświetlany po otwarciu notatek widzę tekst z tytułu mojej notatki i treści. Chcę edytować notatki. Ale jest problem z edycją aktywności nut. Pokazuje tylko tekst tytułu w Edittext. Ale poniżej tego tekstu treści nie pokazano. Próbowałem wiele sposobów, jak próbowałem sprawdzić, jaki jest problem, który umieściłem dane tytułu. Ale nie pokazuje również tytułu. Oznacza, że tekst Edycja górnego tytułu może pokazać dane tytułu i dane treści, ale drugi tekst edycyjny nie pokazuje danych tytułów i danych zawartości.

To jest notes_open.class.

public class notes_open extends AppCompatActivity {
    Intent data;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
      super.onCreate(savedInstanceState);
      setContentView(R.layout.activity_notes_open);
      Toolbar toolbar = findViewById(R.id.toolbar);
      setSupportActionBar(toolbar);
  
      getSupportActionBar().setDisplayShowHomeEnabled(true);
  
      data= getIntent();
      TextView MyTitle = findViewById(R.id.notesopentitle);
      TextView MyContent= findViewById(R.id.notesopencontent);
      MyContent.setMovementMethod(new ScrollingMovementMethod());
  
  
  
  
      MyTitle.setText(data.getStringExtra("ourtitle"));
      MyContent.setText(data.getStringExtra("ourcontent"));
  
  
  
      FloatingActionButton fab = findViewById(R.id.fab);
      fab.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View view) {
          Snackbar.make(view, "Replace with your own action", Snackbar.LENGTH_LONG)
              .setAction("Action", null).show();
        }
      });
    }
    @Override
  
    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
      // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
      MenuInflater inflater= getMenuInflater();
      getMenuInflater().inflate(R.menu.notesopen, menu);
      return super.onCreateOptionsMenu(menu);
    }
    @Override
    public boolean onOptionsItemSelected(@NonNull MenuItem item) {
      switch(item.getItemId()){
        case android.R.id.home:
        onBackPressed();
        case R.id.edit_note:
          Intent i = new Intent(getApplication(),edit_note.class);
          i.putExtra("ourtitle",data.getStringExtra("ourtitle"));
          i.putExtra("ourcontent",data.getStringExtra("ourcontent"));
          startActivity(i);
      }
      return super.onOptionsItemSelected(item);
    }
  }

Poniżej znajduje się edytuj_note.class.

public class edit_note extends AppCompatActivity {
Intent data;
EditText edit_title, edit_note;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_edit_note);
    data = getIntent();

    edit_title = findViewById(R.id.edit_ttile);
    edit_note = findViewById(R.id.edit_note);
    String edititle = data.getStringExtra("ourtitle");
    String editcontent = data.getStringExtra("ourcontent");
    try {


      edit_title.setText(edititle);
      edit_note.setText(editcontent);



}catch (NullPointerException ignore){}
  }
}

Edytuj Uwaga XML.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".edit_note">

  <com.google.android.material.appbar.AppBarLayout
    android:id="@+id/appBarLayout2"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:theme="@style/AppTheme.AppBarOverlay"
    tools:ignore="MissingConstraints">

    <androidx.appcompat.widget.Toolbar
      android:id="@+id/toolbar"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="?attr/actionBarSize"
      android:background="?attr/colorPrimary"
      app:popupTheme="@style/AppTheme.PopupOverlay" />

  </com.google.android.material.appbar.AppBarLayout>

  <EditText
    android:id="@+id/edit_ttile"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:ems="10"
    android:inputType="textPersonName"
    android:hint="Title"
    android:layout_below="@id/appBarLayout2"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    tools:layout_editor_absoluteY="56dp" />

  <EditText
    android:id="@+id/edit_content"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:ems="10"
    android:inputType="textPersonName"
    android:hint="Content"
    android:layout_below="@id/edit_ttile"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    tools:layout_editor_absoluteY="56dp" />


</RelativeLayout>
1
Jomer 27 październik 2020, 08:03

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Twoje przypisanie edittext jest błędne:

edit_note = findViewById(R.id.edit_note);

Zamiast tego potrzebuje:

edit_note = findViewById(R.id.edit_content);
2
Ashish 27 październik 2020, 05:42