Chcę utworzyć funkcję przewidywania, która ukończyła część "zdania", używany tutaj model jest RNN oparty na znaku (LSTM). Jakie są kroki, które powinniśmy koledzić? Próbowałem tego, ale nie mogę dać jako wprowadź zdanie

 def generate(self) -> Tuple[List[Token], torch.tensor]:

  start_symbol_idx = self.vocab.get_token_index(START_SYMBOL, 'tokens')
  # print(start_symbol_idx)
  end_symbol_idx = self.vocab.get_token_index(END_SYMBOL, 'tokens')
  padding_symbol_idx = self.vocab.get_token_index(DEFAULT_PADDING_TOKEN, 'tokens')

  log_likelihood = 0.
  words = []
  state = (torch.zeros(1, 1, self.hidden_size), torch.zeros(1, 1, self.hidden_size))

  word_idx = start_symbol_idx

  for i in range(self.max_len):
    tokens = torch.tensor([[word_idx]])

    embeddings = self.embedder({'tokens': tokens})
    output, state = self.rnn._module(embeddings, state)
    output = self.hidden2out(output)

    log_prob = torch.log_softmax(output[0, 0], dim=0)

    dist = torch.exp(log_prob)

    word_idx = start_symbol_idx

    while word_idx in {start_symbol_idx, padding_symbol_idx}:
      word_idx = torch.multinomial(
        dist, num_samples=1, replacement=False).item()

    log_likelihood += log_prob[word_idx]

    if word_idx == end_symbol_idx:
      break

    token = Token(text=self.vocab.get_token_from_index(word_idx, 'tokens'))
    words.append(token)

  return words, log_likelihood,start_symbol_idx
0
zizou123 22 październik 2020, 16:36

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Oto dwa samouczek, jak korzystać z bibliotek uczenia maszynowego do generowania tekstu Tensorflow i pytorch.

0
ygorg 22 październik 2020, 18:38