Próbuję napisać iteracyjną metodę, aby uzyskać ostatni wagon sekwencji pociągu. Ale utknę na tym, jak to zrobić. Czy ktoś może mi pomóc we właściwym kierunku?

Metoda:

/**
   * finds the last wagon of the sequence of wagons attached to this wagon
   * if no wagons are attached return this wagon itselve
   * @return the wagon found
   */
  public Wagon getLastWagonAttached() {
    // TODO provide an iterative solution (without recursion)
    if (!hasNextWagon()){
      // return the wagon
    }
    else {
      // move to next wagon
    }

    return null; // return the last wagon
  }

Za dodatkową to cała klasa:

public abstract class Wagon {

  protected int id;         // some unique ID of a Wagon
  private Wagon nextWagon;    // another wagon that is appended at the tail of this wagon
                  // a.k.a. the successor of this wagon in a sequence
                  // set to null if no successor is connected
  private Wagon previousWagon;  // another wagon that is prepended at the front of this wagon
                  // a.k.a. the predecessor of this wagon in a sequence
                  // set to null if no predecessor is connected


  // representation invariant propositions:
  // tail-connection-invariant:  wagon.nextWagon == null or wagon == wagon.nextWagon.previousWagon
  // front-connection-invariant: wagon.previousWagon == null or wagon = wagon.previousWagon.nextWagon

  public Wagon (int wagonId) {
    this.id = wagonId;
  }

  public int getId() {
    return id;
  }

  public Wagon getNextWagon() {
    return nextWagon;
  }

  public Wagon getPreviousWagon() {
    return previousWagon;
  }

  /**
   * @return whether this wagon has a wagon appended at the tail
   */
  public boolean hasNextWagon() {
    return this.nextWagon != null;
  }

  /**
   * @return whether this wagon has a wagon prepended at the front
   */
  public boolean hasPreviousWagon() {
    return this.previousWagon != null;
  }

  /**
   * finds the last wagon of the sequence of wagons attached to this wagon
   * if no wagons are attached return this wagon itselve
   * @return the wagon found
   */
  public Wagon getLastWagonAttached() {
    // TODO provide an iterative solution (without recursion)
    if (!hasNextWagon()){
      // return the wagon
    }
    else {
      // move to next wagon
    }

    return null; // return the last wagon
  }

  /**
   * @return the length of the sequence of wagons starting with this wagon
   *     return 1 if no wagons have been attached to this wagon.
   */
  public int getSequenceLength() {
    // TODO provide a recursive solution

    return 1;
  }

  /**
   * attaches this wagon at the tail of a given prevWagon.
   * @param newPreviousWagon
   * @throws RuntimeException if this wagon already has been appended to a wagon.
   * @throws RuntimeException if prevWagon already has got a wagon appended.
   */
  public void attachTo(Wagon newPreviousWagon) {
    // TODO verify the exceptions

    // TODO attach this wagon to its new predecessor (sustaining the invariant propositions).
  }

  /**
   * detaches this wagon from its previous wagons.
   * no action if this wagon has no previous wagon attached.
   */
  public void detachFromPrevious() {
    // TODO detach this wagon from its predecessors (sustaining the invariant propositions).

  }

  /**
   * detaches this wagon from its tail wagons.
   * no action if this wagon has no succeeding next wagon attached.
   */
  public void detachTail() {
    // TODO detach this wagon from its successors (sustaining the invariant propositions).

  }

  /**
   * attaches this wagon at the tail of a given newPreviousWagon.
   * if required, first detaches this wagon from its current predecessor
   * and/or detaches the newPreviousWagon from its current successor
   * @param newPreviousWagon
   */
  public void reAttachTo(Wagon newPreviousWagon) {
    // TODO detach any existing connections that will be rearranged

    // TODO attach this wagon to its new predecessor (sustaining the invariant propositions).

  }

  /**
   * Removes this wagon from the sequence that it is part of, if any.
   * Reconnect the subsequence of its predecessors with the subsequence of its successors, if any.
   */
  public void removeFromSequence() {
    // TODO

  }


  /**
   * reverses the order in the sequence of wagons from this Wagon until its final successor.
   * The reversed sequence is attached again to the predecessor of this Wagon, if any.
   * no action if this Wagon has no succeeding next wagon attached.
   * @return the new start Wagon of the reversed sequence (with is the former last Wagon of the original sequence)
   */
  public Wagon reverseSequence() {
    // TODO provide a recursive implementation

    return null;
  }

  // TODO
}
0
Ronny Giezen 26 październik 2020, 21:34

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Potrzebujesz pętli, która sprawdza, czy jest nextwagon, AKA Currentwagon.Nextwagon! = Null. Jeśli nie ma zwrócenia bieżącego. Jeśli jest, przypisz nextwagon jako aktualny i ponownie uruchom czek.

Oto jakiś kod pseudo

var currentEntry = startEntry;
while(currentEntry.nextEntry != null){
 currentEntry = currentEntry.nextEntry;
}
return currentEntry;
1
Basti 26 październik 2020, 18:41