Czy jest jakiś zautomatyzowany sposób na wyeksportowanie definicji typu moich modeli generowanych z prisma generate, ale bez metod bazy danych? Następnie mogłem je wyeksportować jako moduł modelowy i użyć definicji typu po stronie klienta.

1
Teodoro 18 październik 2020, 06:24

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Możesz użyć Pal.js CLI, aby wygenerować definicje maszynopisów z pliku schema.prisma i użyj w dowolnym miejscu

yarn global add @paljs/cli
//or
npm install -g @paljs/cli

Następnie uruchomić

pal s typescript

Wygeneruje plik maszynowy, który masz wszystkie modele i aneum

Dokumenty tutaj

2
Ahmed Elywa 18 październik 2020, 18:50