Próbuję dostać XLSXWRIDR, aby umieścić formułę = BDP w komórce, ale powoduje błąd, gdy próbuję otworzyć wyjście Excel, a wynik to 0.0 Czy ktoś wie, jak to naprawić? Dzięki!

sheet.write_formula('B3','=BDP("id","field")')
1
activexplor3 19 październik 2020, 05:47

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Istnieje kilka zmian wymaganych do uzyskania tej pracy:

  1. Formuła musi być poprzedzona _xll., ponieważ nie jest to standardowa formuła Excel i jest dostępna tylko przez wtyczkę.
  2. Powinien być formułą tablicy.
  3. Sznurki w formule powinny być podwójne cytowane, a nie pojedyncze cytowane.

Poniżej należy działać, jeśli zainstalowano wtyczkę Bloomberg:

import xlsxwriter
    
workbook = xlsxwriter.Workbook('test.xlsx')
worksheet = workbook.add_worksheet()

worksheet.write_array_formula('B4', '_xll.BDP(LEFT(C3,LEN(C3)-1)&" Corp", "Issuer")')

workbook.close()
2
jmcnamara 20 październik 2020, 17:02