1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Tak jak jakakolwiek zależność Maven, po prostu dodasz

<!-- https://mvnrepository.com/artifact/se.michaelthelin.spotify/spotify-web-api-java -->
<dependency>
    <groupId>se.michaelthelin.spotify</groupId>
    <artifactId>spotify-web-api-java</artifactId>
    <version>6.4.0</version>
</dependency>

Do twoich zależności w twoim pom.xml. Maven automatycznie zaimportuje słoiki w katalogu .m2 po zbudowaniu, a można użyć importowania ich do naszego kodu regularnego

0
Blake 23 październik 2020, 16:05