Używam GH-CLI

Chcę dodać zewnętrzny współpracownik do prywatnego repozytorium ({x0}}) w mojej organizacji (my-org)

Mogę wyświetlić współpracowników za pomocą tego gh

gh api repos/my-org/myrepo-in-org/collaborators

Na podstawie dokumentów Dodaj Współpracownik repozytorium Próbowałem dodać współpracownika (collaborator_name) z uprawnieniami push przy użyciu:

gh api repos/my-org/my-repo-in-org/collaborators/collaborator-name -f '{"permission"="push"}'

Ale dostanie:

{
  "message": "Not Found",
  "documentation_url": "https://docs.github.com/rest"
}
gh: Not Found (HTTP 404)

Wszelkie wskazówki jak mogę to zrobić?
Muszę zarządzać wieloma repozytoriami z wieloma użytkownikami i chcesz go zautomatyzować.

1
wolszakp 27 październik 2020, 19:20

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Domyślna metoda HTTP używana po określeniu parametru za pomocą {x0}} jest POST, ale to połączenie wymaga metody PUT. Możesz powiedzieć GH, aby określić metodę za pomocą -X lub --method:

gh api repos/{owner}/{repo}/collaborators/{username} -X PUT -f permission='push'

Z Dokumentacja:

Domyślna metoda żądania HTTP jest "zdobądź" normalnie "Post", jeśli dodano jakiekolwiek parametry. Zastąp metodę "--method".

I na liście opcji:

-X, --method string           The HTTP method for the request (default "GET")
0
Bertrand Martel 27 październik 2020, 17:36