Mam jakieś dane, które opierają się na 3 godziny i staram się ponieść go za pomocą

df = df.groupby(df.index.date).resample('1h').pad()

Jednak zatrzymuje się na ostatnich danych o 21:00 codziennie, a ostatnie trzy godziny nie są tam. Jak to rozwiązać?

1
hkbgner 29 październik 2020, 15:47

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Możesz użyć DataFrame.asfreq .

df.asfreq('H').groupby(df.index.date).resample('H').pad()
3
ansev 29 październik 2020, 12:58