Jak mogę uzyskać ten stół obrotowy:

            mean
          points_num
round   position      
1     FWD    2.445283
     MID    1.628571
     DEF    2.378571
2     FWD    3.000000
     MID    2.651351
     DEF    1.930435

df.columns:

[108 rows x 1 columns]
MultiIndex([('mean', 'points_num')],
      )

I zmień go w dataframe tak jak:

Round  FWD    MID    DEF
1    2.445283 1.628571 2.378571
2    3.000000 2.651351 1.930435
0
8-Bit Borges 27 październik 2020, 06:30

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Możesz spróbować:

pivot_df.iloc[:,0].unstack('position')

Jednak prawdopodobnie możesz być lepiej przy użyciu pivot_table na oryginalnym dataframe:

df.pivot_table(index='round', column='position', 
        values='points_num', aggfunc='mean'
       )
1
Quang Hoang 27 październik 2020, 03:31