Poniżej znajduje się makiety przykład moich danych (aby łatwo wykazać hierarchii)

Client.xml.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns1:ClientMasterMessage xmlns:ns1="urn:pubcom:0127:PUB_I_PUN_PPM1.0">
  <ClientRecord>
    <GeneralData>
      <ObjectType>C</ObjectType>
      <ClientID>0100777879</ClientID>
      <ClientName>CLIENT_NAME1</ClientName>
      <ClientName2/>
      <ClientStreet>140 WEST 29TH STREET</ClientStreet>
      <ClientState>NY</ClientState>
      <ClientCountry>US</ClientCountry>
      <ClientStatus>02</ClientStatus>
    </GeneralData>
    <OrgaData>
      <CompanyCode>1A6</CompanyCode>
      <AgencyCode>1A62</AgencyCode>
      <SalesOrg>1A6B</SalesOrg>
      <Currency>USD</Currency>
      <JobAccountDir>02###273</JobAccountDir>
      <FinanceControl>02----31</FinanceControl>
    </OrgaData>
    <OrgaData>
      <CompanyCode>1A5</CompanyCode>
      <AgencyCode>1A55</AgencyCode>
      <SalesOrg>1A6A</SalesOrg>
      <Currency>USD</Currency>
      <JobAccountDir>02###650</JobAccountDir>
      <FinanceControl>02----27</FinanceControl>
    </OrgaData>
  </ClientRecord>
  <ClientRecord>
    <GeneralData>
      <ObjectType>C</ObjectType>
      <ClientID>0100061317</ClientID>
      <ClientName>CLIENT2</ClientName>
      <ClientName2/>
      <ClientStreet>4012 14TH STREET</ClientStreet>
      <ClientState>MS</ClientState>
      <ClientCountry>US</ClientCountry>
      <ClientStatus>06</ClientStatus>
    </GeneralData>
    <OrgaData>
      <CompanyCode>1A6</CompanyCode>
      <AgencyCode>1A67</AgencyCode>
      <SalesOrg>1A6C</SalesOrg>
      <Currency>USD</Currency>
      <JobAccountDir>00000000</JobAccountDir>
      <FinanceControl>00000000</FinanceControl>
    </OrgaData>
  </ClientRecord>
</ns1:ClientMasterMessage>

Próbuję utworzyć plik .xsl, który napisze następujące

ObjectType|ClientID|ClientName|CompanyCode|AgencyCode
C|0100777879|CLIENT_NAME1|1A6|1A62
C|0100777879|CLIENT_NAME1|1A5|1A55
C|0100061317|CLIEN2|1A6|1A67

Jednak mój plik XSL

<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
xmlns:ns1="urn:pubcom:0127:PUB_I_PUN_PPM1.0">
<xsl:output method="text" encoding="UTF-8" />

 <xsl:template match="/ns1:ClientMasterMessage">

  <!-- output the header row -->

   <xsl:text>ObjectType|ClientID|ClientName|CompanyCode|AgencyCode&#13;&#10;</xsl:text>
   <xsl:variable name="common">
    <xsl:text>"</xsl:text>
    <xsl:value-of select="ClientRecord/GeneralData/ObjectType"/>
    <xsl:text>"|"</xsl:text>
    <xsl:value-of select="ClientRecord/GeneralData/ClientID"/>
    <xsl:text>"|"</xsl:text>
    <xsl:value-of select="ClientRecord/GeneralData/ClientName"/>
    <xsl:text>"|"</xsl:text>
  </xsl:variable>
  <xsl:for-each select="ClientRecord/OrgaData">
        <xsl:value-of select="$common"/>
    <xsl:value-of select="CompanyCode"/>
    <xsl:text>"|"</xsl:text>
    <xsl:value-of select="AgencyCode"/>
    <xsl:text>"&#13;&#10;</xsl:text>

  </xsl:for-each>

 <!-- output newline -->


<!-- chcunk -->
 </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Produkuje

C|0100777879|CLIENT_NAME1|1A6|1A62
C|0100777879|CLIENT_NAME1|1A5|1A55
C|0100777879|CLIENT_NAME1|1A6|1A67

Kolejne podejście, które zrobiłem

<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
xmlns:ns1="urn:pubcom:0127:PUB_I_PUN_PPM1.0">
<xsl:output method="text" encoding="UTF-8" />

<xsl:template match="/ns1:ClientMasterMessage">
<ns1:ClientMasterMessage>
<xsl:text>OjbectType|ClientID|ClientName|CompanyCode|AgencyCode</xsl:text>
<xsl:text>"&#13;&#10;</xsl:text>

<xsl:for-each select="ClientRecord">
<ClientRecord>
<ObjectType>
<xsl:value-of  select="./GeneralData/ObjectType"/>
</ObjectType>
<xsl:text>"|"</xsl:text>
<ClientID>
<xsl:value-of  select="./GeneralData/ClientID"/>
</ClientID>
<xsl:text>"|"</xsl:text>
<ClientName>
<xsl:value-of  select="./GeneralData/ClientName"/>
</ClientName>
<xsl:text>"|"</xsl:text><xsl:text>"|"</xsl:text>
<CompanyCode>
<xsl:value-of  select="./OrgaData/CompanyCode"/>
</CompanyCode>
<xsl:text>"|"</xsl:text>
<AgencyCode>
<xsl:value-of  select="./OrgaData/AgencyCode"/>
</AgencyCode>
<xsl:text>"&#13;&#10;</xsl:text>
</ClientRecord>
</xsl:for-each>
</ns1:ClientMasterMessage>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Wyprodukował dwa wiersze

ObjectType|ClientID|ClientName|CompanyCode|AgencyCode
C|0100777879|CLIENT_NAME1|1A5|1A55
C|0100061317|CLIEN2|1A6|1A67

Czy istnieje sposób, aby powtórzyć GeneralData dla każdego wpisu Orgadata dla danego klienta? Lub czy wartość oświadczenia ma nieodłączne ograniczenia?

Wszelkie sugestie dotyczące najlepszej skóry Ten kotek byłby najbardziej mile widziany. Wyjście tego ćwiczenia stanie się wejście do denormalizowanej tabeli.

0
eugene6 27 październik 2020, 23:16

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Wyjście, które pokazujesz, można wyprodukować przy użyciu:

XSLT 1.0

<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
xmlns:ns1="urn:pubcom:0127:PUB_I_PUN_PPM1.0">
<xsl:output method="text" encoding="UTF-8" />

<xsl:template match="/ns1:ClientMasterMessage">
  <!-- header row -->
  <xsl:text>ObjectType|ClientID|ClientName|CompanyCode|AgencyCode&#13;&#10;</xsl:text>
  <!-- general data -->
  <xsl:for-each select="ClientRecord">
    <xsl:variable name="common">
      <xsl:value-of select="GeneralData/ObjectType"/>
      <xsl:text>|</xsl:text>
      <xsl:value-of select="GeneralData/ClientID"/>
      <xsl:text>|</xsl:text>
      <xsl:value-of select="GeneralData/ClientName"/>
      <xsl:text>|</xsl:text>
    </xsl:variable>
    <!-- output -->
    <xsl:for-each select="OrgaData">
      <xsl:value-of select="$common"/>
      <xsl:value-of select="CompanyCode"/>
      <xsl:text>|</xsl:text>
      <xsl:value-of select="AgencyCode"/>
      <xsl:text>&#13;&#10;</xsl:text>
    </xsl:for-each>
  </xsl:for-each>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>
1
michael.hor257k 27 październik 2020, 20:26