Używam Argparse, aby analizować Args użytkownika. Dostępne są domyślne dla każdego argumentu, ale z powodu mojej specjalnej potrzeby, musiałbym również uzyskać listę argań, które są określone przez użytkownika. Przykład: ...

0
Bonk 26 październik 2020, 20:00

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Nie dostarczaj domyślny. Możesz ustawić wartość do 3 po ustaleniu, że nie był nieznaczny. Dodaje dla Ciebie więcej pracy, ale wydaje się to najłatwiejszy sposób, aby zrobić to, co pytasz.

1
tripleee 26 październik 2020, 17:04

Sposób sprawdzenia, czy A i B nie jest ustawiony na wartość domyślną, a C jest domyślnie:

if (args.a != 1 and args.b != 2) and (args.c == 3):
   # do something
-1
Wasif Hasan 26 październik 2020, 17:06