Mam dwuwymiarową tablicę jak poniżej. Pierwsza kolumna jest datą i chciałbym zapisać go jako liczbę milisekund przy użyciu funkcji getTime(), dzięki czemu mogę go użyć porównania daty później. Czy jest łatwy sposób aktualizacji pojedynczej kolumny w tablicy 2-D? Oryginalna tablica może mieć wiele kolumn. Próbuję zaktualizować tutaj kolumnę daty, która jest pierwszą kolumną. Tak więc na przykład zamiast Mon Aug 10 00:00:00 GMT-05:00 2020, powinien mieć wartość zwróconą przez getTime() w obiekcie daty reprezentowanej przez Mon Aug 10 00:00:00 GMT-05:00 2020

 [[Mon Aug 10 00:00:00 GMT-05:00 2020, 7.7107286E7, A-Plus Restoration], 
[Sun Feb 09 00:00:00 GMT-06:00 2020, 7.1324511E7, Kwik-E-Mart Industries], 
[Sun Mar 08 00:00:00 GMT-06:00 2020, 7.5233927E7, Jacob Tannenbaum], 
[Wed Mar 25 23:00:00 GMT-06:00 2020, 7.7678662E7, Music Depot]]
0
PriyankaJ 26 październik 2020, 09:24

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Możesz spróbować czegoś takiego:


someData.map((data) => 
  [
     data[0].getTime(), // Does the transformation for column 1
     ...data.slice(1)   // Picks all columns except one and spreads them out
  ]
)

2
bitsapien 26 październik 2020, 06:56