Próbuję dokonać programu sortowania w C. W szczególności rodzaj wiadra. W każdym razie wprowadziłem wartości z oryginalnej tablicy do struktury wiadra (Canasta) i bez względu na to, że próbowałem uzyskać błąd błędu segmentacji. Przeczytałem też inne podobne pytania i próbowałem, co mówi, ale to nie działa.

Buduj: GCC Sort.c -o Sort

Biegnij test: $ ./sort 5

Będąc 5 liczbą wiader, które należy utworzyć

Aktualizacja: Zapomniałem skomentować w tej sekcji, na której linii jest generowany błąd. I dodałem brakujący kod. Dziękuję.

Linia błędu 78: basket[numcan].entrada[acum[numcan]] = lista[i];

Oto mój kod:

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <pthread.h>
#define MAX 200
#define HOLGURA 50

typedef struct intervalo{
  int inf;
  int sup;
} Intervalo;

typedef struct canasta{
  Intervalo inter;
  int *entrada;
  int size;
} Canasta;

Canasta crearCanasta(Intervalo inter, int size){
  Canasta *basket = NULL;
  basket = (Canasta*)malloc(sizeof(Canasta));
  basket->entrada = malloc(size * sizeof(int));
  basket->inter = inter;
  return *basket;
}

int * generarLista(){
  static int lista[MAX];
  time_t t;
  /* Inicializa seed de rand() */
  srand((unsigned) time(&t));
  for(int i = 0; i < MAX; i++){
    lista[i] = rand() % 200; // Random de 0 a 999
    printf("lista: %d. ", lista[i]);
  }
  return lista;
}

int determinarCanasta(Intervalo * inter, int numhilos, int num){
  for(int i = 0; i < numhilos; i++){
    if(num > inter[i].inf && num < inter[i].sup)
      return i;
  }
}

Intervalo * crearIntervalo(int tamArr, int numhilos){
  Intervalo *aux = malloc(numhilos*sizeof(Intervalo));
  aux[0].inf = 0;
  aux[0].sup = tamArr + HOLGURA;
  for (int i = 1; i < numhilos; i++){
    aux[i].inf = tamArr*i + HOLGURA;
    aux[i].sup = tamArr*(i+1) + HOLGURA;
  }
  return aux;
}

int main(int argc, char const *argv[]){
  int *lista = generarLista();
  printf("Paso la generacion de lista\n");
  int salida[MAX];

  if(argv[1] > 0){
    int tamArr = MAX / atoi(argv[1]); // Tamaño maximo del arreglo
    Intervalo *inter = crearIntervalo(tamArr, atoi(argv[1])); // Arreglo de intervalos
    printf("Paso generacion de intervalos\n");
    Canasta *basket = malloc(atoi(argv[1]) * sizeof(Canasta)); // Arreglo de canastas
    printf("Paso asignacion de memoria de canastas\n");
    int numcan = 0;
    int acum[atoi(argv[1])];
    int array[atoi(argv[1])][tamArr + HOLGURA];

    for (int i = 0; i < atoi(argv[1]); i++){
      basket[i] = crearCanasta(inter[i], atoi(argv[1]));
      acum[i] = 0;
    }
    
    for(int i = 0; i < MAX; i++){
      numcan = determinarCanasta(inter, atoi(argv[1]), lista[i]);
      basket[numcan].entrada[acum[numcan]] = lista[i]; // This line makes the error
      printf("%d. ", numcan);
      // I also tried to make an auxiliary bidimensional array to store the values but I get the same error
      //array[numcan][acum[numcan]] = lista[i];
      acum[numcan]++;
    }

    printf("Paso determinacion de canasta\n");
  
  }
  else{
    printf("ERROR: Ingresa un numero valido de canastas");
    exit(0);
  }
}

Byłbym wdzięczny za wszelką pomoc :)

1
ima_riv 25 październik 2020, 05:23

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Z tego, co widziałem w kodzie, usterka segmentu dzieje się, gdy funkcja determinarCanasta nigdy nie zwróci wartość i w iteracji. Trudno zrozumieć, jakie zachowanie spodziewasz się, ale znalazłoby interwał poprawnie, jeśli zmieniysz się na if (num >= inter[i].inf && num <= inter[i].sup) (z <= i >=). Jednym z innych rozwiązań jest zdefiniowanie wartości domyślnej, która ma zostać zwrócona w tym przypadku.

int determinarCanasta(Intervalo * inter, int numhilos, int num){
  for (int i = 0; i < numhilos; i++) {
    if (num >= inter[i].inf && num <= inter[i].sup)
      return i;
  }
  // return some value
  return DEFAULT_VALUE;
}

0
GustavoBiage 25 październik 2020, 05:23