Mam tabelę z następującymi kolumnami: ID, FirstName, LastName, kategoria. Powiedzmy, że mam dane z kategoriami jak: akcja, komedia, dramat, horror. Moje zapytanie jest

SELECT * FROM tablename WHERE firstname LIKE '%John%'

Zapytanie przyniesie wszystkie rekordy zawierające "John" we FirstName, a zakładamy, że rekordy mają różne wartości dla kategorii: Akcja i komedia.

Jak znaleźć listę ze wszystkimi wartościami dostępnymi w kolumnie kategorii dla tego konkretnego wyszukiwania.

Dzięki!

0
Raluca Albu 5 czerwiec 2018, 13:36

4 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Jeśli chcesz odrębnej listy kategorii, gdzie jest to Impername jest jak John:

SELECT DISTINCT category FROM tablename WHERE firstname LIKE '%John%'
3
Hooman Bahreini 5 czerwiec 2018, 10:49
SELECT category FROM tablename WHERE firstname LIKE '%John%' 

Prosty, jak wygląda

0
Ashutosh Panda 5 czerwiec 2018, 10:42

Spróbuj tego:

SELECT * 
FROM tablename 
WHERE firstname LIKE '%John%' 
and category='category_name'
0
RiggsFolly 5 czerwiec 2018, 10:42

Jeśli chcesz liście kategorii z liczeniem liczby zdarzeń:

SELECT DISTINCT CATEGORY, COUNT(*) AS Total FROM tablename WHERE firstname LIKE '%John%' GROUP BY CATEGORY ORDER BY CATEGORY
0
LS_ 5 czerwiec 2018, 10:57