To są moje dane JSON:

let jsonArray = [
  "array": [12.34, 56.78],
  "users": [
    [
      "id": 987654,
      "info": [
        "name": "jack",
        "email": "jack@gmail.com"
      ],
      "feeds": [98, 23443, 213239, 23232]
    ],
    [
      "id": 654321,
      "info": [
        "name": "jeffgukang",
        "email": "jeffgukang@gmail.com"
      ],
      "feeds": [12345, 56789, 12423, 12412]
    ]
  ]
]

Mój kod do odczytu "Użytkownicy" i "ID"

let idArr = NSMutableArray()
let infoArr = NSMutableArray()
let usersArr = NSMutableArray()

for index in 0...1 { 
  infoArr.addObjects(from: (jsonArray["users"]![index] as! [String: Any])["info"] as! [Any]) 
} 
print("info arr : (infoArr)") 
for index in 0...1 { 
  idArr.addObjects(from: (jsonArray["users"]![index] as! [String: Any])["id"] as! [Any]) 
} 
print("id arr : (idArr)")

Ale robię błędy takie jak:

Nie można rzucić wartości typu "Swift._swiftdeferRedNsdictionary " (0x1079B8420) do "Nsarray" (0x106332008)

Nie można było rzucać wartości typu "Swift.dictionary " (0x1105AC550) do "Swift.array " (0x1105ABF30).

Nie można było rzucać wartości typu "Swift.int" (0x11149F8C0) do "Swift.array " (0x1114C4F30).

-2
iOS 5 czerwiec 2018, 14:11

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Spróbuj tego:

var infoArr: [Any] = []
var idArr: [Any] = []

for i in 0..<(jsonArray["users"]!).count {
 infoArr.append((jsonArray["users"]![i] as! [String: Any])["info"])
 idArr.append((jsonArray["users"]![i] as! [String: Any])["id"])
}
-1
Anshul Bhatheja 5 czerwiec 2018, 11:21
**Check correct code**


 var idArr = [Int]()
  var infoArr = [[String:Any]]()
  let usersArr = [Any]()

  for index in 0...1 {
    infoArr.append((jsonArray["users"]![index] as! [String: Any])["info"] as! [String:Any])
  }
  print("info arr : \(infoArr)")
  for index in 0...1 {
    idArr.append((jsonArray["users"]![index] as! [String: Any])["id"] as! Int)
  }
  print("id arr : \(idArr)")
0
Vishal Patel 5 czerwiec 2018, 11:38

1- Zmień to

["info"] as! [Any]

Do

["info"] as! [String:Any]

2- I to

["id"] as! [Any]

Do

["id"] as! NSNumber

//

var idArr = [NSNumber]()
var infoArr = [[String:Any]]()

for index in 0...1 { 
 infoArr.append((jsonArray["users"]![index] as! [String: Any])["info"] as! [String:Any]) 
} 
print("info arr : (infoArr)") 
for index in 0...1 { 
idArr.append((jsonArray["users"]![index] as! [String: Any])["id"] as! NSNumber) 
} 
0
Sh_Khan 5 czerwiec 2018, 11:41