Zastanawiałem się, czy możliwe było wykonanie paska statusu pokazać tekst zamiast go pokazując ikonę na pasku stanu. Chociaż nie sądzę, żeby była to mój kod:

    let icon = NSImage(named: NSImage.Name(rawValue: "statusIcon"))
    icon?.isTemplate = true // best for dark mode
    statusItem.image = icon
    statusItem.menu = statusMenu

Obecnie pokazuje obraz, ale jak mogę pokazać, pokazuje tekst bez podejmowania obrazu, który ma w nim tekst?

0
TheOkster 5 czerwiec 2018, 05:14

2 odpowiedzi

Czy nie otrzymałeś ostrzeżenia o deprecjacji podczas ustawiania image?

Przeczytaj NSStatusItem Dokumentacja biorąc pod uwagę szczególną uwagę button Nieruchomość: Jego opis, typ i co rodza się dziedziczy z ...

Jeśli po tym badaniu masz problem z nowym projektem, skontaktuj się z nowym pytaniem, pokazując nowy kod, a ktoś bez wątpienia pomoże.

0
CRD 8 czerwiec 2018, 16:04

Używasz

NSStatusItem.title = ""

Jednak jest to przestarzałe

-1
TheOkster 5 czerwiec 2018, 22:22