Cóż, mam następujący plik:

Progeny Sire  Dam  Sex PENAS    P35     P41
13254  11908  11421  M  47.275811  1322.828674 1719.183748
13323  11335  11386  M  43.29896  1225.57111 1634.436447
13562  11864  11895  M  47.884191  1228.568357 1615.427502
13338  11335  11970  M  45.780973  1196.32757 1561.900145

Muszę transponować penas, P35 i P41 kolumny. Kolumny te będą nową kolumną: wiek. Wizualnie potrzebuję tego pliku być w ten sposób:

Progeny Sire  Dam   Sex AGE   Peso
13254  11908  11421  M  PENAS  47.275811
13254  11908  11421  M  P35   1322.828674
13254  11908  11421  M  P41   1719.183748
13323  11335  11386  M  PENAS  43.29896
13323  11335  11386  M  P35   1225.57111
13323  11335  11386  M  P41   1634.436447
13562  11864  11895  M  PENAS  47.884191
13562  11864  11895  M  P35   1228.568357
13562  11864  11895  M  P41   1615.427502
13338  11335  11970  M  PENAS  45.780973
13338  11335  11970  M  P35   1196.32757
13338  11335  11970  M  P41   1561.900145

Próbowałem tego polecenia, ale nie działa:

awk 'NR==1{h=$1 OFS $2 OFS $3 OFS $4 OFS $5 OFS $6 OFS $7; next}
      {a[$2]=(($1 in a)?(a[$1] OFS $NF):(OFS $5 OFS $6 OFS $7 OFS "AGE"));
       if(!($7 in b)) {h=h OFS $7; b[$7]}}
    END{print h; for(k in a) print k,a[k]}' a.txt | column -t > b

I utknąłem w tym momencie, proszę jakaś sugestia? Dzięki. Uwaga, mój oryginalny zestaw danych ma 1400 wierszy.

4
Greg Rov 5 czerwiec 2018, 04:26

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Oto kolejny awk, nie zależne od liczby kolumn ...

$ awk 'NR==1{n=split($0,h); 
       for(i=1;i<=NF-3;i++) printf "%s", $i OFS; 
       printf "%s\n", "AGE" OFS "Peso"; next} 
      {split($0,p); 
       NF--; 
       for(i=1;i<=3;i++) 
        {$(NF-1)=h[NF-2+i]; 
        $NF=p[NF-2+i]; 
        print}}' file | column -t


Progeny Sire  Dam  Sex AGE  Peso
13254  11908 11421 M  PENAS 47.275811
13254  11908 11421 M  P35  1322.828674
13254  11908 11421 M  P41  1719.183748
13323  11335 11386 M  PENAS 43.29896
13323  11335 11386 M  P35  1225.57111
13323  11335 11386 M  P41  1634.436447
13562  11864 11895 M  PENAS 47.884191
13562  11864 11895 M  P35  1228.568357
13562  11864 11895 M  P41  1615.427502
13338  11335 11970 M  PENAS 45.780973
13338  11335 11970 M  P35  1196.32757
13338  11335 11970 M  P41  1561.900145
4
karakfa 5 czerwiec 2018, 01:55

Zrobiłbym to tak:

transpoń.awk

NR == 1 { 
 NF   -= 2     # Remove last two header columns
 $NF   = "AGE"   # Add AGE column header
 $(NF+1) = "Peso"  # Add Peso column header
 print        # Print header
 next        # Skip to next line
}

{
 for (i=5; i<=7; i++) {
  if(i==5) s = "PENAS"
  if(i==6) s = "P35"
  if(i==7) s = "P41"

  print $1, $2, $3, $4, s, $i
 }
}

Uruchom go na przykład w ten sposób:

awk -v OFS='\t' -f transpose.awk infile

Wynik:

Progeny Sire  Dam   Sex AGE   Peso
13254  11908  11421  M  PENAS  47.275811
13254  11908  11421  M  P35   1322.828674
13254  11908  11421  M  P41   1719.183748
13323  11335  11386  M  PENAS  43.29896
13323  11335  11386  M  P35   1225.57111
13323  11335  11386  M  P41   1634.436447
13562  11864  11895  M  PENAS  47.884191
13562  11864  11895  M  P35   1228.568357
13562  11864  11895  M  P41   1615.427502
13338  11335  11970  M  PENAS  45.780973
13338  11335  11970  M  P35   1196.32757
13338  11335  11970  M  P41   1561.900145

Ostrzeżenie

Zwróć uwagę na ostrzeżenie w komentarzach z Edmorton o brudach z NF.

3
Thor 5 czerwiec 2018, 12:26

Obserwuj awk może również pomóc tutaj.

awk '
FNR==1{
 for(i=5;i<=NF;i++){
  a[++h]=$i};
 NF-=2;
 $NF="AGE Peso";
 print;
 next}
{
 for(j=5;j<=NF;j++){
  printf("%s %s %s %s %s %s\n",$1,$2,$3,$4,a[++k],$j);
  k=j==NF?k="":k}
}' Input_file | column -t
1
RavinderSingh13 5 czerwiec 2018, 03:38