Chciałbym dodać znaczniki na mapie Google z dwoma lokalizacjami, które są klikalne. Po kliknięciu przycisku powinien zmienić znacznik mapy z lokalizacją.

 <script>
  var map;
  function initialize()
  {
    map = new google.maps.Map(document.getElementById('map-canvas'), {
      center: new google.maps.LatLng(52.302516, 16.414546), //Setting Initial Position
      zoom: 14,

    });
    var marker = new google.maps.Marker({
      position: newLocation(),
      map: map,
      title: 'AGM-CORP',
      icon: 'img/agm-marker.png'
    });
  }

  function newLocation(newLat, newLng)
  {
    map.setCenter({
      lat: newLat,
      lng: newLng
    });
  }

  google.maps.event.addDomListener(window, 'load', initialize);
  $(document).ready(function ()
  {
    $("#1").on('click', function ()
    {
      newLocation(52.302516, 16.414546);
    });

    $("#2").on('click', function ()
    {
      newLocation(51.706478, 15.274753);
    });
  });
</script>
<div id="map-canvas"></div>
</div>
  <h3>Zobacz lokalizację:</h3>
  <button id="1" style="padding:10px; cursor:pointer;">Siedziba Firmy</button>
  <button id="2" style="padding:10px;cursor:pointer;">Kopalnia Kruszyw</button>
</div>
0
Blosom 4 czerwiec 2018, 10:08

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź
var map = null
var marker = null;
var myLatLng = {
 lat: 52.302516,
 lng: 16.414546
};

function initMap() {

 map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), {
  center: new google.maps.LatLng(myLatLng.lat, myLatLng.lng),
  zoom: 14,
 });

 marker = new google.maps.Marker({
  position: myLatLng,
  map: map,
  title: 'Hello World!'
 });
}

function updateMap(lat, lng) {;
 myLatLng.lat = lat;
 myLatLng.lng = lng
 map.setCenter(myLatLng);
 marker.setPosition(myLatLng);
}


$(document).ready(function() {
 $("#1").on('click', function() {
  updateMap(52.302516, 16.414546);
 });

 $("#2").on('click', function() {
  updateMap(51.706478, 15.274753);
 });
});

Instrujeję się mapą z nowym markerem. Praca JFFIDDLE jest tutaj

0
Sunil B N 4 czerwiec 2018, 15:40

To będzie działać. Mieć zmienną globalną, która posiada marker. Za każdym razem, gdy lokalizacja zostanie zmieniona, ustaw marker w położeniu Lat i Lng przy użyciu metody {x3}} i użyj metody setCenter, aby pokazać znacznik w centrum. Nie musisz zaużyć mapy za każdym razem.

var map,marker;
function initialize()
{
  map = new google.maps.Map(document.getElementById('googleMap'), {
    center: new google.maps.LatLng(52.302516, 16.414546), //Setting Initial Position
    zoom: 6,
  });
  setLocation(52.302516,16.414546);
}

function setLocation(newLat, newLng)
{
  var latlng = new google.maps.LatLng(newLat,newLng);
  if(marker) //Remove the marker, if already set
  {
    marker.setMap(null);
  }
  marker = new google.maps.Marker({
    position: latlng,
    map: map,
    title: 'AGM-CORP'
  });
  map.setCenter(latlng);

}

$(document).ready(function ()
{
  $("#1").on('click', function ()
  {
    setLocation(13.070814558816117, 80.2656996835234);
  });

  $("#2").on('click', function ()
  {
    setLocation(59.4739316352335,-110.89646088128342);
  });
});
0
Vignesh Raja 4 czerwiec 2018, 07:55

Ta funkcja przełączy się wyłącznie lokalizację widoku:

map.setCenter({
  lat: newLat,
  lng: newLng
});

Użyj tego zamiast tego:

new google.maps.LatLng(-25.363882,131.044922);

Po drugie, musisz dodać słuchacza zdarzeń do obiektu markera, aby działał poprawnie:

// create markers on the map
marker1 = new google.maps.Marker({ ... })
marker2 = new google.maps.Marker({ ... })
marker3 = new google.maps.Marker({ ... })

// add event listener
marker1.addListener('click', function() { ... })
marker2.addListener('click', function() { ... })

Dalsze sprawdź Dokumenty Są dość proste.

0
imixtron 4 czerwiec 2018, 07:22