Mam układ z wielokrotnością Textview's. Gdy użytkownik kliknie jeden, sprawdź, czy TextView ma tło. Jeśli ma to tło, usuwam, w przeciwnym razie, jeśli go nie ustawiam.

Oto przykład mojego kodu:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:id="@+id/linear"
  android:orientation="vertical"
  android:background="@drawable/selector">

  <TextView
    android:id="@+id/text_view"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:gravity="center"
    android:textAppearance="@android:style/TextAppearance.Medium"/>
</RelativeLayout>

Więc moje pytanie brzmi: jak sprawdzić, czy TextView ma już zestaw tła?

Aktualizacja

if( textView.getBackground() == null) {
          Log.i("here", "null");
          textView.setBackgroundResource(R.drawable.draw_cross);

         }

         if(textView.getBackground() != null) {
           Log.i("here", "not null");

           textView.setBackground(null);

         }
0
Gulshan 4 czerwiec 2018, 12:10

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Możesz to osiągnąć za pomocą następującego kodu:

Jawa:

import android.os.Bundle;
import android.support.annotation.Nullable;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.view.View;
import android.widget.TextView;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  @Override
  protected void onCreate(@Nullable Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    TextView textView = findViewById(R.id.text_view);
    textView.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        if (hasBackground(v)) {
          v.setBackground(null);
        } else {
          v.setBackgroundResource(R.drawable.draw_cross);
        }
      }
    });
  }

  private boolean hasBackground(View v) {
    return v.getBackground() != null;
  }
}
1
Anthony Cannon 4 czerwiec 2018, 09:59

Możesz uzyskać szufladę z użyciem

myTextView.getBackground();

Jeśli jest null, żadne tło nie jest ustawione, w przeciwnym razie jest to. Wtedy możesz zrobić coś takiego:

if(myTextView.getBackground() == null)
  myTextView.setBackground(myDrawable)
else
  myTextView.setBackground(null)
1
glm9637 4 czerwiec 2018, 09:31

To na pewno spełnia Twoje wymagania -

TextView tv = findViewById(R.id.text_view);
int count = 1;

tv.setOnClickListener(new View.OnClickListener()
{
  @Override
  public void onClick(View view)
  {
    if(tv.getBackground() == null)
    {
      tv.setBackgroundResource(R.drawable.draw_cross);
      count = count+2;
    }
    else if(count%2 != 0)
    {
      tv.setBackgroundResource(0);
    }
  }
});
1
Raj 4 czerwiec 2018, 09:58