Mam następną pętlę w PHP:

foreach ($sid as $key => $value) {
  $sql = " a sql query ";
  $vehicle->rowQuery($sql);
  $numRows = $vehicle->rows;

    while ( $data = $vehicle->result->fetch_assoc()) {
      $vid      = $data['vid'];
      $vehicleName  = $data['vehicleName'];
      $noOfSeat    = $data['noOfSeat'];
      $seatBooked   = $data['seatBooked'];
      $supplierName  = $data['supplierName'];

      echo "<table class='table table-bordered table-condensed table-striped'>";
        echo "<tr>";
          echo "<th colspan='4' class='success'>
          <label class='checkbox-inline'>
          <input type='checkbox' class='vehicleClass' name='vid[]' value='{$vid}'>$vehicleName<strong> ( $noOfSeat Seats available) - $supplierName
          </label>
          <div class='pull-right'><a href='#' class='hideMe'>Show/Hide</a></div></strong>&nbsp;
          <input type='hidden' name='noOfSeat[$vid]' value='$noOfSeat'>
          </th>";
        echo "</tr>";
        echo "<tr>";
          echo "<th colspan='4'>All Seats</th>";
        echo "</tr>";

        $count = 0;
        for ($seat=1; $seat <= $noOfSeat; $seat++) {

          if($count % 4 == 0) {
            echo "</tr><tr class='toggleMe'>";
          }
          echo "<td><label class='checkbox-inline'><input type='checkbox' name='seatNo[$vid][]' value='$seat'>Seat $seat </label></td>";

          $count++;
        }
      echo "</table>";
    }

  if( $numRows == 0 ) {
    echo "<table class='table table-bordered table-condensed table-striped'>";
    echo '<tr><td class="alert alert-warning">Your selected vehicle is not available.</td></tr>';
    echo "</table>";
  }
}

To wyjście jest takie:

enter image description here

Teraz próbuję pokazać i ukryć odpowiednią listę wyboru wszystkie fotele , klikam Pokaż / ukryj Link za pomocą następujących jQuery:

$(document).ready(function(){
  $('.hideMe').click(function() {
    $(this).next('.toggleMe').toggle();
  });
});

Ale pokaż / ukryj, że nie działa. Czy możesz mi powiedzieć, jak mogę to rozwiązać?

Dzięki.

===================.

Aktualizacja:

Gdy wynik pętli jest to:

enter image description here

Następnie użycie tego kodu działa dobrze:

$(document).ready(function(){
  $('.hideMe').click(function() {
    $('.toggleMe').toggle();
  });
});
0
Shibbir 4 czerwiec 2018, 08:06

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Czy używasz AJAX, aby uzyskać HTML? Jeśli tak, lepiej użyć $('body').on('click,'.hideMe',function() {}) i tr nie jest kolejnym elementem .hideMe
Możesz wypróbować ten kod.

$(document).ready(function(){
  $('body').on('click','.hideMe',function() {
    $(this).parents('table').find('.toggleMe').toggle();
  });
});
3
Yash Parekh 4 czerwiec 2018, 06:05

Myślę, że powinieneś użyć on('Click',function(){ }) zamiast click spróbuj tego

  $(document).ready(function(){
  $('body').on('click', '.hideMe', function() {
    $(this).next('.toggleMe').toggle();
  });
});
0
Kiran Shahi 4 czerwiec 2018, 05:20

Myślę, że twoja struktura z "<tr>" nie jest poprawna

if($count % 4 == 0) { echo "</tr><tr class='toggleMe'>"; }

Spowoduje to dodanie </tr> na początku każdej klasy Toggleme.

0
Rajesh V 4 czerwiec 2018, 05:25