Chciałbym utworzyć DF z listy, że pierwsza 5 wartość powinna być w kolumnie A, a następnie następnej 5 wartości w innej kolumnie itp., Każdy ma jakiś pomysł? Poniżej znajduje się kod. Dziękuję Ci.

print (test_1)
['01', '02', '03', '04', '05', '06', '07', '08', '09', '10', 1279', '1228', '1299', '1162', '1285', '1079', '1197', '1250', '1249', '1385', '1216', '1201', '1320', '1228', '1241', '1232', '1200', '1213', '1224', '1070','1224', '1070'...]

df = pd.DataFrame(np.array(test_1).reshape(22,5), columns = list("abcde"))
print (df)
   a   b   c   d   e   
0   01  02  03  04  05
0   06  07  08  09  10  
1  1279 1228 1299 1162 1285 
3  1079 1197 1250 1249 1385 

Pożądane wyjście:

print (df)
   a   b   c   d   e   
0   01 1279 ...  ...  ...  
1   02 1228 ...  ...  ...  
2   03 1299 ...  ...  ... 
3   04 1162 ...  ...  ... 
4   05 1285 ...  ...  ...  
5   06 1079 ...  ...  ... 
6   07 1197 ...  ...  ... 
7   08 1250 ...  ...  ... 
8   09 1249 ...  ...  ... 
9   10 1385 ...  ...  ...
0
Tyson 4 czerwiec 2018, 13:08

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Możesz użyć reshape(5,-1).T gdzie -1 reprezentuje nową oś:

df = pd.DataFrame(np.array(li).reshape(5,-1).T, columns = list("abcde"))

Nie używaj list jako nazwa zmiennej.

2
Bharath 4 czerwiec 2018, 10:17

Możesz użyć ze zrozumienia słownika. Oto przykład, w którym lst ma 30 elementów (a zatem 3 kolumny).

lst = ['01', '02', '03', '04', '05', '06', '07', '08', '09', '10',
    '1279', '1228', '1299', '1162', '1285', '1079', '1197', '1250', '1249', '1385',
    '1216', '1201', '1320', '1228', '1241', '1232', '1200', '1213', '1224', '1070',]

col_size = len(lst)//3

df = pd.DataFrame({col: lst[col_size*i: col_size*(i+1)]
          for i, col in enumerate('abc')})

print (df)

  a   b   c
0 01 1279 1216
1 02 1228 1201
2 03 1299 1320
3 04 1162 1228
4 05 1285 1241
5 06 1079 1232
6 07 1197 1200
7 08 1250 1213
8 09 1249 1224
9 10 1385 1070
2
jpp 4 czerwiec 2018, 10:32

Posługiwać się:

df = pd.DataFrame(np.array(L).reshape(5, 22).T, columns = list("abcde"))
2
jezrael 4 czerwiec 2018, 10:31