Mam tablicę: $messages za pomocą tych danych. (Generowane dynamicznie).

Jak mogę utworzyć plik CSV który zawiera 3 kolumny (TXT, Czas i nazwę) dla każdego TXT_ID z wartościami?

array(3) {
 [0]=>
 array(5) {
  ["txt"]=>
  string(3) "Hey"
  ["txt_id"]=>
  string(1) "5"
  ["name"]=>
  string(8) "John Doe"
  ["id_user"]=>
  string(1) "5"
  ["time"]=>
  string(19) "2017-12-15 08:28:47"
 }
 [1]=>
 array(5) {
  ["txt"]=>
  string(8) "Hey John"
  ["txt_id"]=>
  string(1) "5"
  ["name"]=>
  string(13) "Gilles Ragout"
  ["id_user"]=>
  string(1) "58"
  ["time"]=>
  string(19) "2017-12-15 08:37:21"
 }
 [2]=>
 array(5) {
  ["txt"]=>
  string(6) "What ?"
  ["txt_id"]=>
  string(2) "12"
  ["name"]=>
  string(11) "Noémie Nail"
  ["id_user"]=>
  string(1) "56"
  ["time"]=>
  string(19) "2017-05-10 05:12:36"
 }

Wynik powinien mieć wiadomości1.CSV i wiadomości2.CSV, ponieważ mamy 2 różnice TXT_ID.

A wyjście pliku CSV powinno być dla wiadomości1.CSV:

txt      | time        | name
Hey       2017-12-15 08:28:47 John Doe
Hey John     2017-12-15 08:37:21 Gilles Ragout

I na wiadomości2.csv:

txt      | time        | name
What ?      2017-05-10 05:12:36  Noemie Nail

Próbuję z tym kodem.

$file = fopen('php://temp', 'w');
if (false === $file) {
  die('Failed to create temporary file');
}
foreach ($getUserConv as $conv) {
  fputcsv($file, array_keys($conv));
  fputcsv($file, $conv);
}
rewind($file);
$zip->addFromString(__('Conversations').'.csv', stream_get_contents($file));
fclose($file);

A wynikiem tego kodu jest dużym plikiem CSV, który zawiera całą rozmowę, ale brakuje nazwy kolumny, a nagłówki jest powtarzane.

Na przykład mam generowane rozmowy, a wyjście to:

txt | time
Hi  2017-12-18 01:01:10
txt | time
Yo  2017-12-18 02:10:08  
-2
yuhell 4 czerwiec 2018, 11:41

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Wypróbuj poniższy kod:

$messages = array(array('txt' => 'Hey', 'txt_id' => '5', 'name' => 'John Doe', 'id_user' => '5', 'time' => '2017-12-15 08:28:47'),
           array('txt' => 'Hey John', 'txt_id' => '5', 'name' => 'Gilles Ragout', 'id_user' => '5', 'time' => '2017-12-15 08:37:21'),
           array('txt' => 'What ?', 'txt_id' => '12', 'name' => 'Noemie Nail', 'id_user' => '56', 'time' => '2017-05-10 05:12:36'));
  echo '<br>messages=<pre>'. print_r($messages, true) .'</pre><br>';
  $csv_data = array();
  foreach($messages as $key => $value) {
    $csv_data[$value['txt_id']][] = array('txt' => $value['txt'], 'time' => $value['time'], 'name' => $value['name']);
  }
  unset($key, $value);

  if( is_array($csv_data) && count($csv_data) > 0 ) {
    foreach($csv_data as $index => $data) {
      if( is_array($data) && count($data) > 0 ) {
        $file = fopen('/tmp/Messages'. $index .'.csv', 'w');
        fputcsv($file, array_keys($data[0]));
        foreach($data as $key => $value) {
          fputcsv($file, $value);
        }
        fclose($file);
        unset($key, $value, $file);
      }
    }
    unset($index, $data);
  }
0
Prasad Wargad 4 czerwiec 2018, 09:17

Wszystkie TXT_ID mają różne wartości w swoich danych współdzielonych CSV. W jaki sposób możesz chcieć tylko 2 plików CSV na podstawie różnych programów TXT_ID?

Czy to jest jak, TXT_ID: 3 i 5 powinno przejść za każdym razem w wiadomości1.CSV i inne szczegóły dotyczące wartości TXT_ID przejdą wiadomości2.csv

0
Prasad Wargad 4 czerwiec 2018, 08:48

To kolejny przykład. Generuje inny plik dla różnych txt_id wartość. Można więc mieć więcej niż dwa pliki, jeśli wartości txt_id są bardziej niż dwa.

<?php
// Input values
$messages = array();
$messages[] = array(
  "txt"=>"Hey",
  "txt_id"=>"5",
  "name"=>"John Doe",
  "id_user"=>"1",
  "time"=>"2017-12-15 08:28:47"
);
$messages[] = array(
  "txt"=>"Hey John",
  "txt_id"=>"5",
  "name"=>"Gilles Ragout",
  "id_user"=>"1",
  "time"=>"2017-12-15 08:37:21"
);
$messages[] = array(
  "txt"=>"What ?",
  "txt_id"=>"12",
  "name"=>"Noémie Nail",
  "id_user"=>"56",
  "time"=>"2017-05-10 05:12:36"
);

// Delimiter and different id's. File creation and columns titles.
$delimiter = ',';
$ids = array();
foreach ($messages as $item) {
  $id = $item['txt_id'];
  if (!array_key_exists($id, $ids)) {
    $ids[$id] = $id;
    $file = fopen('messages'.$ids[$id].'.csv', "w");
    $line = array('txt', 'time', 'name');
    fputcsv($file, $line, $delimiter);
    fclose($file);
  }
}

// Data
foreach ($messages as $item) {
  $line = array($item['txt'], $item['time'], $item['name']);
  $id = array_search($item['txt_id'], $ids);
  $file = fopen('messages'.$ids[$id].'.csv', "a");
  fputcsv($file, $line, $delimiter);
  fclose($file);
}

// End
echo 'OK.';
?>
0
Zhorov 4 czerwiec 2018, 09:51