Czy istnieje sposób, aby sprawdzić, czy ciąg jest pusty wewnątrz tagu? Mam to pole wejściowe i ma znacznik zastępczy. Muszę sprawdzić, czy zmienna, która przechodzi wewnątrz znacznika zastępczego, jest pusta.

<input type="text" placeholder={{searchText}}> 

Jak mogę sprawdzić, czy SearchText jest pusty i renderuje coś innego, gdy jest pusty?

0
sander 4 czerwiec 2018, 11:21

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Próbować

<input type="text" placeholder="{{ searchText || 'searchText Is Empty'}}">
1
changsiang 4 czerwiec 2018, 08:56

Możesz napisać dowolne wyrażenie do swojego zastępczego, możesz zrobić coś jako:

<input type="text" placeholder={{searchText && searchText.length ? searchText : 'other text' }}> 
0
Guerric P 4 czerwiec 2018, 08:23

Możesz go osiągnąć za pomocą operatora Terrary.

   condition ? expr1 : expr2


 <input type="text" placeholder="{{searchText.trim() !='' ? searchText : 'some other text' }}">
0
Bhanu Tej P 4 czerwiec 2018, 09:08