Próbuję napisać aplikację za pomocą trzepotanie, ale za każdym razem dodam listView, następujący wyjątek jest rzucony w RunTime: Vertical viewport was given unbounded height. ListView nie jest zagnieżdżony w innym przewijalnym widżecie, otrzymuję błąd, nawet jeśli korzystam z przykładowego kodu ListView.Builder z dokumentacji. Oto kod, który powoduje problem:

import 'package:flutter/material.dart';
import '../ui/app_drawer.dart';
import '../ui/fgroup_button.dart';
import '../ui/custom_icons.dart';
import '../screens/cereales.dart';

class DayDisplay extends StatefulWidget {
 final List<String> title;
 final List<Map<String, int>> values;

 DayDisplay(List<String> title, List<Map<String, int>> values):
   this.title = title, this.values = values;
 @override
 _DayDisplayState createState() => new _DayDisplayState();

}

class _DayDisplayState extends State<DayDisplay> {
 int index = 0;
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return new Column(
   children: <Widget>[
  new Container(
   margin: EdgeInsetsDirectional.only(top:5.0) ,
  child: new Column(
   mainAxisSize: MainAxisSize.min,
   mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
   children: <Widget>[
    new Text(widget.title[index], textAlign: TextAlign.center, style: new TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold, fontSize: 42.0),),
    new Text('Cereales: ${widget.values[index]['cereales']}', textAlign: TextAlign.center, style: new TextStyle(fontSize: 18.0)),
    new Text('Fruta: ${widget.values[index]['fruta']}', textAlign: TextAlign.center, style: new TextStyle(fontSize: 18.0)),
    new Text('Verdura: ${widget.values[index]['verdura']}', textAlign: TextAlign.center, style: new TextStyle(fontSize: 18.0)),
    new Text('Leguminosa: ${widget.values[index]['leguminosa']}', textAlign: TextAlign.center, style: new TextStyle(fontSize: 18.0)),
    new Text('Poa: ${widget.values[index]['poa']}', textAlign: TextAlign.center, style: new TextStyle(fontSize: 18.0)),
    new Text('Grasa: ${widget.values[index]['grasa']}', textAlign: TextAlign.center, style: new TextStyle(fontSize: 18.0)),
    new Text('Azucar: ${widget.values[index]['azucar']}', textAlign: TextAlign.center, style: new TextStyle(fontSize: 18.0)),
    new Text('Leche: ${widget.values[index]['leche']}', textAlign: TextAlign.center, style: new TextStyle(fontSize: 18.0)),
   ],
  ),
  ),
  new Container(

   margin: EdgeInsetsDirectional.only(top:8.0,),

   child: new Row(

     mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,

     children: [ButtonTheme.bar(

      child: new ButtonBar(

       children: <Widget>[

        new FlatButton(onPressed: () {

         this.setState(() => index = 0);

        }, child: new Text('Antes del ejercicio'), color: Colors.green),

        new FlatButton(onPressed: () {

         this.setState(() => index = 1);

        }, child: new Text('Desayuno'), color: Colors.green,),

        new FlatButton(onPressed: () {

         this.setState(() => index = 2);

        }, child: new Text('Colacion'), color: Colors.green,),

       ],

      ),

     ),

     ]

   ),

  ),
  new Container(

   margin: EdgeInsetsDirectional.only(top:4.0, bottom: 4.0),

   child: new Row(

     mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,

     children: [ButtonTheme.bar(

      child: new ButtonBar(

       children: <Widget>[

        new FlatButton(onPressed: () {

         this.setState(() => index = 0);

        }, child: new Text('Comida'), color: Colors.green),

        new FlatButton(onPressed: () {

         this.setState(() => index = 1);

        }, child: new Text('Colacion'), color: Colors.green,),

        new FlatButton(onPressed: () {

         this.setState(() => index = 2);

        }, child: new Text('Cena'), color: Colors.green,),

       ],

      ),

     ),

     ]

   ),

  ),

   ],

  );

 }

}


class HomePage extends StatefulWidget {
 const HomePage({ Key key}) : super(key: key);
 @override
 _HomePageState createState() => new _HomePageState();
}

class _HomePageState extends State<HomePage> {
 var dayValues = [
  {
   'cereales': 1,
   'fruta': 2,
   'verdura': 3,
   'leguminosa': 4,
   'poa': 5,
   'grasa': 6,
   'azucar': 7,
   'leche': 8
  },
  {
   'cereales': 2,
   'fruta': 4,
   'verdura': 6,
   'leguminosa': 8,
   'poa': 10,
   'grasa': 12,
   'azucar': 14,
   'leche': 16
  },
  {
   'cereales': 3,
   'fruta': 6,
   'verdura': 9,
   'leguminosa': 12,
   'poa': 5,
   'grasa': 6,
   'azucar': 7,
   'leche': 8
  },
 ];

 var dayTitles = [
  'Antes del Ejercicio',
  'Desayuno',
  'Colacion Mañana',
  'Comida',
  'Colacion Tarde',
  'Cena'
 ];


 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  var dayDisplay = new DayDisplay(dayTitles, dayValues);
  return new Scaffold(
   appBar: new AppBar(
   title: new Text("Verde Limón"),
   backgroundColor: Colors.green
   ),
   drawer: new AppDrawer(),
   floatingActionButton: new FloatingActionButton(
    onPressed: null,
    tooltip: 'Añadir Puntos',
    child: new Icon(Icons.add)
   ),
   body: new Column(
    children: <Widget>[
     dayDisplay,
     Divider(),
     Container(
      child: new ListView(
       children: <Widget>[
        FGroupButton('Cereales', Colors.yellow[800], 12, CerealesPage(), Icon(Icons.fastfood, color:Colors.white)),
        FGroupButton('Cereales', Colors.yellow[800], 12, CerealesPage(), Icon(Icons.fastfood, color:Colors.white)),
        FGroupButton('Cereales', Colors.yellow[800], 12, CerealesPage(), Icon(Icons.fastfood, color:Colors.white)),
        FGroupButton('Cereales', Colors.yellow[800], 12, CerealesPage(), Icon(Icons.fastfood, color:Colors.white)),
        FGroupButton('Cereales', Colors.yellow[800], 12, CerealesPage(), Icon(Icons.fastfood, color:Colors.white)),
        FGroupButton('Cereales', Colors.yellow[800], 12, CerealesPage(), Icon(Icons.fastfood, color:Colors.white)),
        FGroupButton('Cereales', Colors.yellow[800], 12, CerealesPage(), Icon(Icons.fastfood, color:Colors.white)),
        FGroupButton('Cereales', Colors.yellow[800], 12, CerealesPage(), Icon(Icons.fastfood, color:Colors.white)),
        FGroupButton('Cereales', Colors.yellow[800], 12, CerealesPage(), Icon(Icons.fastfood, color:Colors.white)),
        FGroupButton('Cereales', Colors.yellow[800], 12, CerealesPage(), Icon(Icons.fastfood, color:Colors.white)),
       ],
      ),
     )
    ],
   ),
  );
 }
}

Nie wiem, nie mogę powodować problemu, dodałem listview w ten sam sposób w innej aplikacji, nad którą pracowałem i działało dobrze. Jeśli potrzebujesz innego kodu z importu, poproś o to i opublikuję go. Oto pełny dziennik błędów:

I/flutter ( 4625): ══╡ EXCEPTION CAUGHT BY RENDERING LIBRARY ╞═════════════════════════════════════════════════════════
I/flutter ( 4625): The following assertion was thrown during performResize():
I/flutter ( 4625): Vertical viewport was given unbounded height.
I/flutter ( 4625): Viewports expand in the scrolling direction to fill their container.In this case, a vertical
I/flutter ( 4625): viewport was given an unlimited amount of vertical space in which to expand. This situation
I/flutter ( 4625): typically happens when a scrollable widget is nested inside another scrollable widget.
I/flutter ( 4625): If this widget is always nested in a scrollable widget there is no need to use a viewport because
I/flutter ( 4625): there will always be enough vertical space for the children. In this case, consider using a Column
I/flutter ( 4625): instead. Otherwise, consider using the "shrinkWrap" property (or a ShrinkWrappingViewport) to size
I/flutter ( 4625): the height of the viewport to the sum of the heights of its children.
I/flutter ( 4625): 
I/flutter ( 4625): When the exception was thrown, this was the stack:
I/flutter ( 4625): #0   RenderViewport.performResize.<anonymous closure> (package:flutter/src/rendering/viewport.dart:944:15)
I/flutter ( 4625): #1   RenderViewport.performResize (package:flutter/src/rendering/viewport.dart:997:6)
I/flutter ( 4625): #2   RenderObject.layout (package:flutter/src/rendering/object.dart:1555:9)
I/flutter ( 4625): #3   _RenderProxyBox&RenderBox&RenderObjectWithChildMixin&RenderProxyBoxMixin.performLayout (package:flutter/src/rendering/proxy_box.dart:109:13)
I/flutter ( 4625): #4   RenderObject.layout (package:flutter/src/rendering/object.dart:1570:7)
I/flutter ( 4625): #5   _RenderProxyBox&RenderBox&RenderObjectWithChildMixin&RenderProxyBoxMixin.performLayout (package:flutter/src/rendering/proxy_box.dart:109:13)
I/flutter ( 4625): #6   RenderObject.layout (package:flutter/src/rendering/object.dart:1570:7)
I/flutter ( 4625): #7   _RenderProxyBox&RenderBox&RenderObjectWithChildMixin&RenderProxyBoxMixin.performLayout (package:flutter/src/rendering/proxy_box.dart:109:13)
I/flutter ( 4625): #8   RenderObject.layout (package:flutter/src/rendering/object.dart:1570:7)
I/flutter ( 4625): #9   _RenderProxyBox&RenderBox&RenderObjectWithChildMixin&RenderProxyBoxMixin.performLayout (package:flutter/src/rendering/proxy_box.dart:109:13)
I/flutter ( 4625): #10   RenderObject.layout (package:flutter/src/rendering/object.dart:1570:7)
I/flutter ( 4625): #11   _RenderProxyBox&RenderBox&RenderObjectWithChildMixin&RenderProxyBoxMixin.performLayout (package:flutter/src/rendering/proxy_box.dart:109:13)
I/flutter ( 4625): #12   RenderObject.layout (package:flutter/src/rendering/object.dart:1570:7)
I/flutter ( 4625): #13   _RenderProxyBox&RenderBox&RenderObjectWithChildMixin&RenderProxyBoxMixin.performLayout (package:flutter/src/rendering/proxy_box.dart:109:13)
I/flutter ( 4625): #14   RenderObject.layout (package:flutter/src/rendering/object.dart:1570:7)
I/flutter ( 4625): #15   _RenderProxyBox&RenderBox&RenderObjectWithChildMixin&RenderProxyBoxMixin.performLayout (package:flutter/src/rendering/proxy_box.dart:109:13)
I/flutter ( 4625): #16   RenderObject.layout (package:flutter/src/rendering/object.dart:1570:7)
I/flutter ( 4625): #17   _RenderProxyBox&RenderBox&RenderObjectWithChildMixin&RenderProxyBoxMixin.performLayout (package:flutter/src/rendering/proxy_box.dart:109:13)
I/flutter ( 4625): #18   RenderObject.layout (package:flutter/src/rendering/object.dart:1570:7)
I/flutter ( 4625): #19   RenderFlex.performLayout (package:flutter/src/rendering/flex.dart:738:15)
I/flutter ( 4625): #20   RenderObject.layout (package:flutter/src/rendering/object.dart:1570:7)
I/flutter ( 4625): #21   MultiChildLayoutDelegate.layoutChild (package:flutter/src/rendering/custom_layout.dart:141:11)
I/flutter ( 4625): #22   _ScaffoldLayout.performLayout (package:flutter/src/material/scaffold.dart:399:7)
I/flutter ( 4625): #23   MultiChildLayoutDelegate._callPerformLayout (package:flutter/src/rendering/custom_layout.dart:211:7)
I/flutter ( 4625): #24   RenderCustomMultiChildLayoutBox.performLayout (package:flutter/src/rendering/custom_layout.dart:355:14)
I/flutter ( 4625): #25   RenderObject.layout (package:flutter/src/rendering/object.dart:1570:7)
I/flutter ( 4625): #26   _RenderProxyBox&RenderBox&RenderObjectWithChildMixin&RenderProxyBoxMixin.performLayout (package:flutter/src/rendering/proxy_box.dart:109:13)
I/flutter ( 4625): #27   RenderObject.layout (package:flutter/src/rendering/object.dart:1570:7)
I/flutter ( 4625): #28   _RenderProxyBox&RenderBox&RenderObjectWithChildMixin&RenderProxyBoxMixin.performLayout (package:flutter/src/rendering/proxy_box.dart:109:13)
I/flutter ( 4625): #29   _RenderCustomClip.performLayout (package:flutter/src/rendering/proxy_box.dart:1143:11)
I/flutter ( 4625): #30   RenderObject.layout (package:flutter/src/rendering/object.dart:1570:7)
I/flutter ( 4625): #31   _RenderProxyBox&RenderBox&RenderObjectWithChildMixin&RenderProxyBoxMixin.performLayout (package:flutter/src/rendering/proxy_box.dart:109:13)
I/flutter ( 4625): #32   RenderObject.layout (package:flutter/src/rendering/object.dart:1570:7)
I/flutter ( 4625): #33   _RenderProxyBox&RenderBox&RenderObjectWithChildMixin&RenderProxyBoxMixin.performLayout (package:flutter/src/rendering/proxy_box.dart:109:13)
I/flutter ( 4625): #34   RenderObject.layout (package:flutter/src/rendering/object.dart:1570:7)
I/flutter ( 4625): #35   _RenderProxyBox&RenderBox&RenderObjectWithChildMixin&RenderProxyBoxMixin.performLayout (package:flutter/src/rendering/proxy_box.dart:109:13)
I/flutter ( 4625): #36   RenderObject.layout (package:flutter/src/rendering/object.dart:1570:7)
I/flutter ( 4625): #37   _RenderProxyBox&RenderBox&RenderObjectWithChildMixin&RenderProxyBoxMixin.performLayout (package:flutter/src/rendering/proxy_box.dart:109:13)
I/flutter ( 4625): #38   RenderObject.layout (package:flutter/src/rendering/object.dart:1570:7)
I/flutter ( 4625): #39   _RenderProxyBox&RenderBox&RenderObjectWithChildMixin&RenderProxyBoxMixin.performLayout (package:flutter/src/rendering/proxy_box.dart:109:13)
I/flutter ( 4625): #40   RenderObject.layout (package:flutter/src/rendering/object.dart:1570:7)
I/flutter ( 4625): #41   _RenderProxyBox&RenderBox&RenderObjectWithChildMixin&RenderProxyBoxMixin.performLayout (package:flutter/src/rendering/proxy_box.dart:109:13)
I/flutter ( 4625): #42   RenderObject.layout (package:flutter/src/rendering/object.dart:1570:7)
I/flutter ( 4625): #43   _RenderProxyBox&RenderBox&RenderObjectWithChildMixin&RenderProxyBoxMixin.performLayout (package:flutter/src/rendering/proxy_box.dart:109:13)
I/flutter ( 4625): #44   RenderObject.layout (package:flutter/src/rendering/object.dart:1570:7)
I/flutter ( 4625): #45   _RenderProxyBox&RenderBox&RenderObjectWithChildMixin&RenderProxyBoxMixin.performLayout (package:flutter/src/rendering/proxy_box.dart:109:13)
I/flutter ( 4625): #46   RenderOffstage.performLayout (package:flutter/src/rendering/proxy_box.dart:2809:13)
I/flutter ( 4625): #47   RenderObject.layout (package:flutter/src/rendering/object.dart:1570:7)
I/flutter ( 4625): #48   RenderStack.performLayout (package:flutter/src/rendering/stack.dart:520:15)
I/flutter ( 4625): #49   RenderObject.layout (package:flutter/src/rendering/object.dart:1570:7)
I/flutter ( 4625): #50   __RenderTheatre&RenderBox&RenderObjectWithChildMixin&RenderProxyBoxMixin.performLayout (package:flutter/src/rendering/proxy_box.dart:109:13)
I/flutter ( 4625): #51   RenderObject.layout (package:flutter/src/rendering/object.dart:1570:7)
I/flutter ( 4625): #52   _RenderProxyBox&RenderBox&RenderObjectWithChildMixin&RenderProxyBoxMixin.performLayout (package:flutter/src/rendering/proxy_box.dart:109:13)
I/flutter ( 4625): #53   RenderObject.layout (package:flutter/src/rendering/object.dart:1570:7)
I/flutter ( 4625): #54   _RenderProxyBox&RenderBox&RenderObjectWithChildMixin&RenderProxyBoxMixin.performLayout (package:flutter/src/rendering/proxy_box.dart:109:13)
I/flutter ( 4625): #55   RenderObject.layout (package:flutter/src/rendering/object.dart:1570:7)
I/flutter ( 4625): #56   _RenderProxyBox&RenderBox&RenderObjectWithChildMixin&RenderProxyBoxMixin.performLayout (package:flutter/src/rendering/proxy_box.dart:109:13)
I/flutter ( 4625): #57   RenderObject.layout (package:flutter/src/rendering/object.dart:1570:7)
I/flutter ( 4625): #58   _RenderProxyBox&RenderBox&RenderObjectWithChildMixin&RenderProxyBoxMixin.performLayout (package:flutter/src/rendering/proxy_box.dart:109:13)
I/flutter ( 4625): #59   RenderObject.layout (package:flutter/src/rendering/object.dart:1570:7)
I/flutter ( 4625): #60   _RenderProxyBox&RenderBox&RenderObjectWithChildMixin&RenderProxyBoxMixin.performLayout (package:flutter/src/rendering/proxy_box.dart:109:13)
I/flutter ( 4625): #61   RenderObject.layout (package:flutter/src/rendering/object.dart:1570:7)
I/flutter ( 4625): #62   RenderView.performLayout (package:flutter/src/rendering/view.dart:125:13)
I/flutter ( 4625): #63   RenderObject._layoutWithoutResize (package:flutter/src/rendering/object.dart:1445:7)
I/flutter ( 4625): #64   PipelineOwner.flushLayout (package:flutter/src/rendering/object.dart:709:18)
I/flutter ( 4625): #65   _WidgetsFlutterBinding&BindingBase&GestureBinding&ServicesBinding&SchedulerBinding&PaintingBinding&RendererBinding.drawFrame (package:flutter/src/rendering/binding.dart:270:19)
I/flutter ( 4625): #66   _WidgetsFlutterBinding&BindingBase&GestureBinding&ServicesBinding&SchedulerBinding&PaintingBinding&RendererBinding&WidgetsBinding.drawFrame (package:flutter/src/widgets/binding.dart:627:13)
I/flutter ( 4625): #67   _WidgetsFlutterBinding&BindingBase&GestureBinding&ServicesBinding&SchedulerBinding&PaintingBinding&RendererBinding._handlePersistentFrameCallback (package:flutter/src/rendering/binding.dart:208:5)
I/flutter ( 4625): #68   _WidgetsFlutterBinding&BindingBase&GestureBinding&ServicesBinding&SchedulerBinding._invokeFrameCallback (package:flutter/src/scheduler/binding.dart:990:15)
I/flutter ( 4625): #69   _WidgetsFlutterBinding&BindingBase&GestureBinding&ServicesBinding&SchedulerBinding.handleDrawFrame (package:flutter/src/scheduler/binding.dart:930:9)
I/flutter ( 4625): #70   _WidgetsFlutterBinding&BindingBase&GestureBinding&ServicesBinding&SchedulerBinding.scheduleWarmUpFrame.<anonymous closure> (package:flutter/src/scheduler/binding.dart:751:7)
I/flutter ( 4625): #72   _Timer._runTimers (dart:isolate/runtime/libtimer_impl.dart:382:19)
I/flutter ( 4625): #73   _Timer._handleMessage (dart:isolate/runtime/libtimer_impl.dart:416:5)
I/flutter ( 4625): #74   _RawReceivePortImpl._handleMessage (dart:isolate/runtime/libisolate_patch.dart:165:12)
I/flutter ( 4625): (elided one frame from package dart:async)
I/flutter ( 4625): 
I/flutter ( 4625): The following RenderObject was being processed when the exception was fired:
I/flutter ( 4625):  RenderViewport#f0f8d NEEDS-LAYOUT NEEDS-PAINT
I/flutter ( 4625):  creator: Viewport ← _ScrollableScope ← IgnorePointer-[GlobalKey#74b2b] ← Semantics ← Listener ←
I/flutter ( 4625):  _GestureSemantics ← RawGestureDetector-[LabeledGlobalKey<RawGestureDetectorState>#a26e1] ←
I/flutter ( 4625):  _ExcludableScrollSemantics-[GlobalKey#d886a] ← RepaintBoundary ← CustomPaint ← RepaintBoundary ←
I/flutter ( 4625):  NotificationListener<ScrollNotification> ← ⋯
I/flutter ( 4625):  parentData: <none> (can use size)
I/flutter ( 4625):  constraints: BoxConstraints(0.0<=w<=411.4, 0.0<=h<=Infinity)
I/flutter ( 4625):  size: MISSING
I/flutter ( 4625):  axisDirection: down
I/flutter ( 4625):  crossAxisDirection: right
I/flutter ( 4625):  offset: ScrollPositionWithSingleContext#96d55(offset: 0.0, range: null..null, viewport: null,
I/flutter ( 4625):  ScrollableState, AlwaysScrollableScrollPhysics -> ClampingScrollPhysics, IdleScrollActivity#988d8,
I/flutter ( 4625):  ScrollDirection.idle)
I/flutter ( 4625):  anchor: 0.0
I/flutter ( 4625): This RenderObject had the following descendants (showing up to depth 5):
I/flutter ( 4625):  RenderSliverPadding#4f8e1 NEEDS-LAYOUT NEEDS-PAINT
I/flutter ( 4625):   RenderSliverList#af3ad NEEDS-LAYOUT NEEDS-PAINT
I/flutter ( 4625):    RenderRepaintBoundary#630d9 NEEDS-LAYOUT NEEDS-PAINT
I/flutter ( 4625):     RenderSemanticsAnnotations#53c3c NEEDS-LAYOUT NEEDS-PAINT
I/flutter ( 4625):      RenderPadding#086f3 NEEDS-LAYOUT NEEDS-PAINT
I/flutter ( 4625): ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
I/flutter ( 4625): Another exception was thrown: RenderBox was not laid out: RenderViewport#f0f8d NEEDS-LAYOUT NEEDS-PAINT
I/flutter ( 4625): Another exception was thrown: RenderBox was not laid out: RenderViewport#f0f8d NEEDS-PAINT
I/flutter ( 4625): Another exception was thrown: RenderBox was not laid out: RenderIgnorePointer#f38ea relayoutBoundary=up9 NEEDS-PAINT
I/flutter ( 4625): Another exception was thrown: RenderBox was not laid out: RenderSemanticsAnnotations#7561c relayoutBoundary=up8 NEEDS-PAINT
I/flutter ( 4625): Another exception was thrown: RenderBox was not laid out: RenderPointerListener#76fd2 relayoutBoundary=up7 NEEDS-PAINT
I/flutter ( 4625): Another exception was thrown: RenderBox was not laid out: RenderSemanticsGestureHandler#29de7 relayoutBoundary=up6 NEEDS-PAINT
I/flutter ( 4625): Another exception was thrown: RenderBox was not laid out: _RenderExcludableScrollSemantics#087de relayoutBoundary=up5 NEEDS-PAINT
I/flutter ( 4625): Another exception was thrown: RenderBox was not laid out: RenderRepaintBoundary#d7d18 relayoutBoundary=up4 NEEDS-PAINT
I/flutter ( 4625): Another exception was thrown: RenderBox was not laid out: RenderCustomPaint#dc8bc relayoutBoundary=up3 NEEDS-PAINT
I/flutter ( 4625): Another exception was thrown: RenderBox was not laid out: RenderRepaintBoundary#037d4 relayoutBoundary=up2 NEEDS-PAINT
Reloaded 3 of 394 libraries in 6,616ms.
I/flutter ( 4625): Another exception was thrown: RenderBox was not laid out: RenderRepaintBoundary#037d4 relayoutBoundary=up2 NEEDS-PAINT

Z góry dziękuję za pomoc.

4
Jacob Soffer 5 czerwiec 2018, 00:23

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Wystarczy owinąć listView z rozszerzonym widżetem.

new Expanded(
child: new ListView(
     .....
     )
);

Dotyczy to ListView, aby wziąć szerokość i wysokość jak najwięcej.

10
Vinoth Kumar 5 czerwiec 2018, 01:33

Możesz naprawić wyjątek, określając shrinkWrap = true dla swojego {x1}}.

ListView(
 shrinkWrap: true,
 children...
)

Jest to podane w wiadomości wyjątku. Powód jest również podany w wiadomości wyjątku.

W tym konkretnym przypadku nie jestem szczególnie pewien, który Widget na drzewie powoduje to, ale myślę, że nie ma znaczenia. Nie wiem, o czym jest twój Container o ListView. Zacznę przez owijanie go wokół Column, ale shrinkWrap powinna wykonać sztuczkę.

4
Randal Schwartz 4 czerwiec 2018, 22:38

po prostu zawijaj się do pojemnika i daj mu wysokość

new Container(
 height: 44.0,
 child: new ListView(
  scrollDirection: Axis.horizontal,
  children: <Widget>[
   new RaisedButton(
    onPressed: null,
    child: new Text("Facebook"),
   ),
   new Padding(padding: new EdgeInsets.all(5.00)),
   new RaisedButton(
    onPressed: null,
    child: new Text("Google"),
   )
  ],
 ),
)
0
Harbdollar 19 wrzesień 2019, 18:14