Stworzyłem fajkę w moim kątowym 5 projekcie, który przyjmie dane wejściowe z macierzy HTML i filtra i zwróci filtrowaną tablicę. Ale obecnie przekazuję nazwę właściwości ("FirstName") z pliku HTML. Teraz chcę tego, powinien filtrować z właściwości "FirstName" i "LastName" oba. Powiedz mi, co powinienem zmienić, aby zrobić to samo ???

Search-Filter.Pipe.ts.

import { Pipe, PipeTransform } from '@angular/core';

@Pipe({
  name: 'searchFilter'
})
export class SearchFilter implements PipeTransform {
  transform(data: any, search?: string, propertyName?: string): any {
    if (search === undefined) {
      return data;
    } else {
      return data.filter(obj => obj[propertyName].toLowerCase().includes(search.toLowerCase()));
    }
  }
}

user.component.html.

<div class="row" *ngFor="let data of datas| searchFilter: search: 'firstName'}">
  {{data.lastName}}, {{data.firstName}}
</div>

Przykładowe dane.ts.

 datas: [
{ firstName: 'vipin', company: 'abc', lastName: 'sharma' },
{ firstName: 'kevin', company: 'abc2', lastName: 'xyz' },
{ firstName: 'Leos', company: 'abc3', lastName: 'abc' },
]
0
Er Vipin Sharma 4 czerwiec 2018, 10:56

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Mam moją odpowiedź i działa dobrze:

import { Pipe, PipeTransform } from '@angular/core';

@Pipe({
  name: 'searchFilter'
})
export class SearchFilter implements PipeTransform {
  transform(data: any, search?: string, propertyName?: string, propertyName2?: string): any {
    if (search === undefined) {
      return data;
    } else {
      let filteredData = data.filter(obj => obj[propertyName].toLowerCase().includes(search.toLowerCase()));
      if (propertyName2) {
        filteredData = filteredData.concat(data.filter(obj => obj[propertyName2].toLowerCase().includes(search.toLowerCase())));
      }
      return filteredData;
    }
  }
}
1
Er Vipin Sharma 8 czerwiec 2018, 05:19

Co możesz zrobić, to Concat właściwości, które chcesz wyszukać:

this.items.map((item) => {
 return {...item, searchTerms: item.firstname + item.lastname;
});

<li *ngFor="let item of items | searchFilter:search:'searchTerms'>{{item.name}}</li>
0
Chrillewoodz 4 czerwiec 2018, 08:07

Możesz spróbować w ten sposób

 this.data.filter((element: datatype) =>element.firstName && element.lastName)
0
Arun 5 czerwiec 2018, 10:51