Jestem nowy do żyły i OMN ++. Podążałem za tym samouczkiem http://veins.car2x.org/Tutorial/ wszystko działa do kroku 3, z jakiegoś powodu żyłom brzmienia 4.7 nie buduje się w OMN ++ 5 (IDE) i generuje następujące błędy.

veins/modules/utility/TimerManager.cc
In file included from veins/modules/utility/TimerManager.cc:20:
.\veins/modules/utility/TimerManager.h:137:26: error: expected identifier
 enum class StartMode { RELATIVE, ABSOLUTE, IMMEDIATE };
             ^
C:\Users\Abu\src\omnetpp-5.3\tools\win64\mingw64\x86_64-w64-mingw32\include\wingdi.h:1434:18: note: expanded from macro 'RELATIVE'
#define RELATIVE 2
         ^
In file included from veins/modules/utility/TimerManager.cc:20:
.\veins/modules/utility/TimerManager.h:137:36: error: expected identifier
 enum class StartMode { RELATIVE, ABSOLUTE, IMMEDIATE };
                  ^
C:\Users\Abu\src\omnetpp-5.3\tools\win64\mingw64\x86_64-w64-mingw32\include\wingdi.h:1433:18: note: expanded from macro 'ABSOLUTE'
#define ABSOLUTE 1
         ^
In file included from veins/modules/utility/TimerManager.cc:20:
.\veins/modules/utility/TimerManager.h:138:24: error: expected identifier
 enum class EndMode { RELATIVE, ABSOLUTE, REPITITION, OPEN };
            ^
C:\Users\Abu\src\omnetpp-5.3\tools\win64\mingw64\x86_64-w64-mingw32\include\wingdi.h:1434:18: note: expanded from macro 'RELATIVE'
#define RELATIVE 2
         ^
In file included from veins/modules/utility/TimerManager.cc:20:
.\veins/modules/utility/TimerManager.h:138:34: error: expected identifier
 enum class EndMode { RELATIVE, ABSOLUTE, REPITITION, OPEN };
                 ^
C:\Users\Abu\src\omnetpp-5.3\tools\win64\mingw64\x86_64-w64-mingw32\include\wingdi.h:1433:18: note: expanded from macro 'ABSOLUTE'
#define ABSOLUTE 1
         ^
veins/modules/utility/TimerManager.cc:42:28: error: expected unqualified-id
 start_mode_ = StartMode::RELATIVE;
              ^
C:\Users\Abu\src\omnetpp-5.3\tools\win64\mingw64\x86_64-w64-mingw32\include\wingdi.h:1434:18: note: expanded from macro 'RELATIVE'
#define RELATIVE 2
         ^
veins/modules/utility/TimerManager.cc:48:28: error: expected unqualified-id
 start_mode_ = StartMode::ABSOLUTE;
              ^
C:\Users\Abu\src\omnetpp-5.3\tools\win64\mingw64\x86_64-w64-mingw32\include\wingdi.h:1433:18: note: expanded from macro 'ABSOLUTE'
#define ABSOLUTE 1
         ^
veins/modules/utility/TimerManager.cc:54:24: error: expected unqualified-id
 end_mode_ = EndMode::RELATIVE;
            ^
C:\Users\Abu\src\omnetpp-5.3\tools\win64\mingw64\x86_64-w64-mingw32\include\wingdi.h:1434:18: note: expanded from macro 'RELATIVE'
#define RELATIVE 2
         ^
veins/modules/utility/TimerManager.cc:60:24: error: expected unqualified-id
 end_mode_ = EndMode::ABSOLUTE;
            ^
C:\Users\Abu\src\omnetpp-5.3\tools\win64\mingw64\x86_64-w64-mingw32\include\wingdi.h:1433:18: note: expanded from macro 'ABSOLUTE'
#define ABSOLUTE 1
         ^
veins/modules/utility/TimerManager.cc:86:19: error: expected unqualified-id
 case StartMode::RELATIVE:
         ^
C:\Users\Abu\src\omnetpp-5.3\tools\win64\mingw64\x86_64-w64-mingw32\include\wingdi.h:1434:18: note: expanded from macro 'RELATIVE'
#define RELATIVE 2
         ^
veins/modules/utility/TimerManager.cc:88:30: error: expected unqualified-id
  start_mode_ = StartMode::ABSOLUTE;
               ^
C:\Users\Abu\src\omnetpp-5.3\tools\win64\mingw64\x86_64-w64-mingw32\include\wingdi.h:1433:18: note: expanded from macro 'ABSOLUTE'
#define ABSOLUTE 1
         ^
veins/modules/utility/TimerManager.cc:90:19: error: expected unqualified-id
 case StartMode::ABSOLUTE:
         ^
C:\Users\Abu\src\omnetpp-5.3\tools\win64\mingw64\x86_64-w64-mingw32\include\wingdi.h:1433:18: note: expanded from macro 'ABSOLUTE'
#define ABSOLUTE 1
         ^
veins/modules/utility/TimerManager.cc:98:17: error: expected unqualified-id
 case EndMode::RELATIVE:
        ^
C:\Users\Abu\src\omnetpp-5.3\tools\win64\mingw64\x86_64-w64-mingw32\include\wingdi.h:1434:18: note: expanded from macro 'RELATIVE'
#define RELATIVE 2
         ^
veins/modules/utility/TimerManager.cc:100:26: error: expected unqualified-id
  end_mode_ = EndMode::ABSOLUTE;
             ^
C:\Users\Abu\src\omnetpp-5.3\tools\win64\mingw64\x86_64-w64-mingw32\include\wingdi.h:1433:18: note: expanded from macro 'ABSOLUTE'
#define ABSOLUTE 1
         ^
veins/modules/utility/TimerManager.cc:102:17: error: expected unqualified-id
 case EndMode::ABSOLUTE:
        ^
C:\Users\Abu\src\omnetpp-5.3\tools\win64\mingw64\x86_64-w64-mingw32\include\wingdi.h:1433:18: note: expanded from macro 'ABSOLUTE'
#define ABSOLUTE 1
         ^
veins/modules/utility/TimerManager.cc:106:26: error: expected unqualified-id
  end_mode_ = EndMode::ABSOLUTE;
             ^
C:\Users\Abu\src\omnetpp-5.3\tools\win64\mingw64\x86_64-w64-mingw32\include\wingdi.h:1433:18: note: expanded from macro 'ABSOLUTE'
#define ABSOLUTE 1
         ^
15 errors generated.
make[1]: *** [Makefile:205: ../out/clang-debug/src/veins/modules/utility/TimerManager.o] Error 1
make[1]: Leaving directory '/c/Users/Abu/src/veins-4.7/src'
make: *** [Makefile:12: all] Error 2

Używam również sumo_win64_0.32.0. Nie jestem pewien, co powoduje te błędy.

Każda pomoc jest mile widziana.

0
Abubakar Saad 3 czerwiec 2018, 20:14

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Problem został naprawiony w Ten żądanie pull i nowa drobna rewizja żył (tj Veins 4.7.1) został wydany. Pobierz nową wersję, aby uzyskać poprawkę, a także dodatkowe ulepszenia.

2
Julian Heinovski 5 czerwiec 2018, 19:22

Właśnie napotkałem ten błąd, a tutaj dzieje się:

Kompilator nie może rozwiązać definicji enum class w timmermanager.h , ponieważ istnieje niejednoznaczność z makrami {X1}} i ABSOLUTE w wingdi.h ..

enum class StartMode { RELATIVE, ABSOLUTE, IMMEDIATE };

enum class EndMode { RELATIVE, ABSOLUTE, REPITITION, OPEN };

Szybka poprawka jest zmienić nazwę wystąpienia w timermanager.h i timermanager.cc do czegoś innego. Na przykład. Wymień wszystkie zdarzenia RELATIVE za pomocą RELATIVEINS i ABSOLUTE za pomocą ABSOLUTEVEINS itp. ... (lub cokolwiek chcesz). Pracował dobrze dla mnie z 4,7 i OMN ++ 5.2.1.

1
Julian Heinovski 4 czerwiec 2018, 12:09

Wymagana jest łatka do tworzenia żył 4.7 kompilacji z OMN ++ 5.3 dla Windows. Najczystszy sposób może być czymś w rodzaju https://pastebin.com/ymzqmpef

- enum class StartMode { RELATIVE, ABSOLUTE, IMMEDIATE }
+ enum class StartMode { relative, absolute, immediate }

Oznacza to, że zmiana nazwy stałe {X0}} do małych liter (coś zalecanego przez wiele stylów kodowania).

1
user9893623 4 czerwiec 2018, 17:50